سرزمین روشن کارتون و انیمه 『WeLcOmE』 http://pojigdr.mihanblog.com 2018-03-22T23:15:13+01:00 text/html 2018-03-07T02:35:47+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧ توانا http://pojigdr.mihanblog.com/post/5674 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54190/Xx.pojigdr.xX.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">❥عنوان رو نخونین تَوانا ها ت رو م کنین راستی❥</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❥خودت ورم یه چیزایی خودتین یکم ایطوری❥</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❥که کو تو اینارو.... بعدش او بهش گفت بعدا توضیح میدم!❥</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❥اونم دسشه دراز کرده بود اونم داشت بهش wink❥</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❥میزد!کلمه....وایسا نه اگه بگم میفهمین چیزش❥</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❥از چی هست!راستی یه روزی بود گفت زولفون!تا کلمش❥</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❥رو میبینم یاده کلمه خودت <b>میو</b>فتم!پوف پوف پوف❥</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❥پوف پوف پووووووف ای بالاییکو و پایینیکو❥</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❥کلمه پوف هسن پوف پوف نه بابا کلمه مریم هسن!یا همون❥</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❥کریم و استیچ واقعی و یکیای دیگه که خیلی زیادن❥</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❥اگه بخوام بنویسم تومار میشه❥</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❥الان بود یاده یه چیزی افتادم که گفت کیک برثدی مخصوص!❥</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❥همش فکر میکردم همین داره میگه:</span><a href="http://imageserver.ir/54192/iggy.jpg" target="_blank" title=""><b><font face="times new roman, times, serif">کلیک</font></b></a><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">&nbsp;راستی این ایگیه❥</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54191/QpojigdrQ.png" alt=""></div> text/html 2018-03-07T02:23:16+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧ فرایر فز http://pojigdr.mihanblog.com/post/5673 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54186/pojigdr.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">〖الان بود یاده یه چیزی افتادم که میگفتن سونار خر!〗</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〖سونِر!دیگه سر سونر گفت بعضیا فکر کردنه〗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〖مو از کاراشو خبر نداروم ولی همه چی〗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〖توی دستای مو هسه راستی الان بود یاده یه چیزی افتادوم〗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〖که یکی ایطوری کرده بود ولی توی دستش یه چیزی〗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〖بود من وقتی کارش رو دیدم = :|〗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〖خیلی زشت بودا.....دیگه گفت نیلس!نیلس نیلس!〗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〖نه همش فکر میکنم اگه یه کارایی رو کنم〗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〖دخلم در میاد._-〗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〖الان بود یاده آهنگ می اند مای گرلز از فیفت هارمونی افتادم!〗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〖که البته خیلی آهنگش میگه خودت راستی یه روزی بود</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〖هی میگفتن:لتس هو سام فان دیس بیت ایز سیک</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〖</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">Let's have some fun, this beat is sick</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〖</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">I wanna take a ride on your disco stick</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〖دیگه گفت خودت خودت خودت</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">〗</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54185/pojigdr.mihanblog.com.png" alt=""></div> text/html 2018-03-07T02:14:10+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧ نکس نلب http://pojigdr.mihanblog.com/post/5672 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54182/QpojigdrQ.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">ღای پایینی ها چهار نفر هسن منکه کلمهღ</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღخودت و خودم و خود و خودشღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღرو فکر کردم راستی یه چیزی بود قوم صدایღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღسر یکیا سی یکیا بود بعدش او بهشღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღگفت مو که کلمه های خودمه سی کلمه های خودتღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღفکر کردوم راستی قبلاً هم گفته بیدما.....ღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღیه چیزی بود گفت یه خوابی دیدهღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღبوده که دافی مریض شده بوده بعدشم یه عالمه تخمღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღگذاشته بوده هییییی دلم میخواست خفشღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღکنم!دافی یکیه ملیسا هم یکیه!ღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღکه یکی گفت خودت مو همی الان یه چیزیه فهمیدومღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღکه یکی ایطوری کرده بود ها آ ولی تو دستشღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღیه چیزی بود من وقتی بعضیا رو میبینم:*---------*ღ</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54183/pojigdr.mihanblog.com.png" alt=""></div> text/html 2018-03-07T02:04:07+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧ خنیخج http://pojigdr.mihanblog.com/post/5671 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8321112992/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">☠بالایی ماله انیمه☠</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☠آسورد آرت آنلاین که البته خیلی میگه☠</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☠خودت راستی تظاهر کنین که☠</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☠سر یکی داره میگه☠</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☠عکسش داره روی حس چشمام بالا و پایین میره☠</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☠تو موقعش هم کلمه خودت بدنومه بدست☠</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☠اورده راستی تو ادامه مطلب this☠</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☠پست چندتا عکس از انیمه☠</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☠کی-اون گذاشتم☠</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☠که اگه دیدینشون بسیار happy میشین آخه من☠</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☠همیشه برای شما چیزای خوشگل میزارم☠</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☠شما مثل کلمه های خودت منین☠</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☠راستی الان بود یاده یه☠</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☠چیزی افتادم که اسمش کلمه خودت بود☠</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54174/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.jpg" alt=""></div> text/html 2018-03-07T01:53:42+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧ زازونزل http://pojigdr.mihanblog.com/post/5670 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8321111450/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">⊳ورم راپونزل خودتیه⊲</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳الان تو کلم هسه که سرش داره یه حرفایی⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳رو میزنه همش فکر میکونوم⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳ایطوری هسه:میشه⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳بری غذا تو⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳یه جایه دیگه بخوری! تو موقع حرفشو که⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳میخواستن ضایع کنن آهنگ دلت⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳قرص اومده=)))))))))⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳چه الکی تو موقعش⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳کلمه خودت بدنشونه بدست اورده بود راستی⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳سر یکی مانع تمام بدبختیا هسه⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳مگه نه کلمه های خودت؟!⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳خب بگذریم ما یه کارایی رو میکنیم تا دیگران⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳بگن خودت ولی چی گیر ما میاد؟⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳کلمه خودت⊲</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8321111434/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.jpg" alt=""></div> text/html 2018-03-07T01:40:06+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧ ذارژی http://pojigdr.mihanblog.com/post/5669 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54170/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">★ای بالاییکو کلمه طاهره‌عه★</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★راستی الان بود یاده یه چیزی افتادم که اسمش★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★راپید بود=))دیگه گفت خودت راستی★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★خودت! الان بود یاده یه چیزی★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★افتادوم که یکی ایطوری که!ها! خودت بعدش افتاد★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★روی تخت خواب خودت خودت خودت خودت★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★کلمه طاهره بود^_^خب بگذریم الان★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★بود یاده یه چیزی افتادم که★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★یکی ایطوری که★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★بعدش در اولین فرصت کلمه خودت بدنشه★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★بدست اورد خیلی الکی بود چون فکر کرده بود قراره★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★چنین اتفاقی نیوفته چه الکی ذهنش هم★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★خوندوم!!!!!!!!!!!!!!!!!★</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54171/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.gif" alt=""></div> text/html 2018-03-07T01:34:26+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧ غاغانیمه http://pojigdr.mihanblog.com/post/5668 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54169/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">✪الان بود یاده آهنگ barbie girl✪</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✪افتادم‌هر‌وقت‌میرم‌پیش‌طاهره‌میدیدم‌داره‌آهنگش✪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✪رو میخونه=))) اونم .ft دوستش یعنی</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✪سحر!!^_^راستی پست✪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✪بعدی از باربی یعنی کلمه طاهره هسه✪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✪که البته‌خیلی‌تو‌موقعش‌میگه‌خودت‌راستی‌یه‌روزی✪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✪بود گفت:بم! دیگه یکی گفت خودت!✪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✪بعدش یه چیزی بود گفت کلمه های خودم سی✪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✪کلمه های خودت!بعدش گفت:✪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✪ژدو الکیو!!!!!!!✪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✪خونت راستی الان بود یاده یه چیزی افتادم که✪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✪هی میگفت:ها! خودت؟! تو که بود✪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✪ولی کلمه خودت بدنشه بدست اورده بود!!!!!✪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✪خودَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت✪</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54168/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div> text/html 2018-03-07T01:25:12+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧ غواغایت فارتپارکل http://pojigdr.mihanblog.com/post/5667 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54167/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">【به قول یه خنگ هایی:】</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【گونی ها فکر کردنه فانتزی هسن】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【راستی الان بود یاده شکلک تم افتادم:)))】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【خب بگذریم الان بود حس کردم یکی گفت کامپیوتر】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【راستی بالایی خیلی خودتی هسه چون】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【اونجاش مثلا نوشته magic】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【که چی شه ایستکش هم خیلی خودتی و زشته】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【یه چی بگم شاید باورتون نشه ولی】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【ورم چیزای پونیا زشته】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【و بیکلاس و خودتی تظاهر کنین که سر یکی】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【داره میگه:پونی قدیمی و بیکلاسه】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【و سازندش همینطوری زور】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【میزنه تا خودتی شه】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【حتما تاحالا پونیا تو یکی از قسمت هاشو】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【گفته بودنه yourself چه الکی و خودتیـــــــــــ</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">】</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54165/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.png" alt=""></div> text/html 2018-03-07T01:21:42+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧ عانیچه http://pojigdr.mihanblog.com/post/5666 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54162/pojigdr.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">⇢ای بالاییکو کلمه خودش هسه⇢</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⇢دیگه کلمه خود کارشه دید دیگه پرید روش^^⇢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⇢راستی الان بود یاده یه چیزی افتادم⇢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⇢که یکی ایطوری که!ها!خودت⇢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⇢راستی ای پایینیه رو⇢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⇢میبینم که کلمه خودت تو موقعش بدنشه بدست اورده⇢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⇢خب بگذریم ورم کلمه فلش قوم هسه⇢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⇢راستی ورم کسایی که توی⇢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⇢موهاشون گل میزنن⇢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⇢حال بهم و خودتی هسن چون سرشو تو موقعش⇢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⇢داره میگه خودت!راستی یه روزی بود⇢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⇢گفت:ها! الان بود tie دیدم⇢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⇢دیگه چیزی که هسه بوسیدتون=))))))))⇢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⇢تو موقعش کلمه خودت چیزشه پوشیده بود!!!!!⇢</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54163/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div> text/html 2018-03-07T01:14:38+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧ عیراعلوس عیلی عاگ http://pojigdr.mihanblog.com/post/5665 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54161/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">✦ای بالایی ها کلمه خودتن!✦</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦راستی الان بود یاده کلمه خودت افتادم چون✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦یه چیزی بود یکی بود ایطوری کرده✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦بود سازنده عکسش هم توش✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦نوشته بود yourself 0______0✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦دیگه کلمه خودت کارشه دید دیگه تو ذهنش ؟ رفت✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦چه الکی کلمه خودت همیشه تو چیزای✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦خودتی نمایان میشه:///////////✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦خب بگذریم ورم کسایی که✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦توی این کارتونه هسن خودتین چون سرشو✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦یه جوریه راستی همشون کلمه خودتن!</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦خب بگذریم الان بود یاده یه شهری افتادم که اسمش✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦لاس وگاس بود تا میبینمش یاده وگا تو✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦استار دازلینگز میوفتم!!!!!✦</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54160/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.gif" alt=""></div> text/html 2018-03-07T01:05:23+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧ گوف گور گفتر حای http://pojigdr.mihanblog.com/post/5664 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8321108476/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">✞چه ای بالاییکو هم✞</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞خودتی هسه چون هی تصویر سر خودتیش✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞میاد جلو:///تو موقعش هم کلمه خودت✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞بدنشه بدست اورده راستی الان✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞بود یاده یه ویدیویی افتادم✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞البته داشت فحش میدادا.....اگه فیلترشکن دارین✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞و میخواین ویدیوش رو تماشا کنین....✞</span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">✞<a href="https://www.youtube.com/watch?v=25SQ_syod8M" target="_blank" title=""><b>بکلیک</b></a>✞</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞راستی این پایینی خیلی خودتیه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞چون که ایطوری کرده ولی کلمه خودت بدنشه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞بدست اورده راستی تظاهر کنین که</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞سر یکی داره میگه:من</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞تمام این کار هارو میکنم تا وبم معروف شه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞من که کلمه خودت رو فکر کردم=))</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8321108576/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.gif" alt=""></div> text/html 2018-03-07T01:02:23+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧ آنیِمَع=| http://pojigdr.mihanblog.com/post/5663 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54157/pojigdr.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">✧یه روزی بود گفت:✧</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧عکس خودکاری:///راستی ورم ای بالایی✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧زشت هست چون اصلا معلوم نی✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧سر خودتیش چطوریه✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧هرچی بود یعنی✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧باید بگه:✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧خودت راستی الان بود یاده یه چیزی افتادم✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧که یکی تو توییتر تصویرش رو✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧از یه خودتی ای کرده بود✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧ولی کسی که بود اسمش کلمه خودت بود=))✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧در واقع یه انیمه ای بود که✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧کسی که بود ساختگیه✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧و خودتیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ✧</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54158/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div> text/html 2018-03-07T00:55:04+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧ فوکوفانخس http://pojigdr.mihanblog.com/post/5662 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54155/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">┐چه این بالایی ای هم خودتیه└</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">┐راستی ورم یه کارایی الکی هسن چون مثلا└</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">┐داره کارشه میکنه که چی شه؟└</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">┐خب بگذریم یاده انیمه└</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">┐افتادم حالا بپرسین چرا؟چون پست بعدی از└</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">┐انیمه منیمه هست-_^راستی الان بود└</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">┐یاده یه برنامه ای افتادم که└</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">┐یه فتوشاپی بود└</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">┐من باهاش تونستم صدتا عکس رو png کنم└</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">┐ولی متاسفانه الان هیچکدومش تو└</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">┐دسترسم نی چون من پاکشون└</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">┐کردم!!!!!!!!!!!!!!└</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">┐اند فتوشاپش رو پاکیدم ولی اگه خواستین└</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">┐اسم فتوشاپی که بود رو بهتون میدمــــــــــــــــــــ└</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">┐اسمش رو هنوز یادمهـ ـ ـ ـ!!!!!└</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54154/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div> text/html 2018-03-07T00:49:18+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧ فا میولیان http://pojigdr.mihanblog.com/post/5661 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8321107400/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">❀یاده میو میوعه گربه افتادم❀</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀راستی تو این لحضات بود یه صدایی❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀از تلویزیونمون در اومد به❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀قول یه خنگ هایی:❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀صدای کلمه خودت سی کلمه خودم بود!!!!❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀راستی الان بود یاده یه بازی ای افتادم❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀که اسمش&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">Red Riding Hood بود!!!!!!!!!!!!!</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀پرنیا اند ملیسا2 بـآزیش رو دارن^^</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀و کسایی که داخلشن جزوه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀شخصیت هاشون به حساب میان^^</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀خب بگذریم چه مولان هم خودتی هسه چون ای</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀پایینیکو یه جوری هسه!!!!!</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀تو موقعش هم کلمه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀خودت بدنشه بدست اورده چه خودتی</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54153/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.png" alt=""></div> text/html 2018-03-07T00:39:08+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧ aks hayeh angela! http://pojigdr.mihanblog.com/post/5660 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/54143/pojigdr.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">♡اول از همه چی♡</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡سلام دوجتان!!!!!!!!!!!!♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡خب تو ادامه این پست یه سری عکس از♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡آنجلا گذاشتم^^خب بگذریم تو♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡این روزا بود یه آهنگی♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡شنیدم که میگفت:♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡تهران تهران بعدش فکر کردم گفته بوده:♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡کلمه خودت!راستی صداش خیلی♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡آشنا بود مگه نه!!!!!!!!♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡خب بگذریم یه روزی بود پرنیا به ملیسا2 گفت:♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡گهومز هیادز فون نامبلر</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ghooms heads phone number♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡الان بود یاده یه آهنگی افتادم که اسمش love myself♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡بید=))))))))♡</span></div>