سرزمین روشن کارتون و انیمه 『WeLcOmE』 http://pojigdr.mihanblog.com 2018-01-19T18:43:21+01:00 text/html 2018-01-19T13:27:23+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧ اؤر اقطر حای http://pojigdr.mihanblog.com/post/5553 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53211/pojigdr.mihanblog.com.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">✯بالایی رو اهنگ مون لایت از اریانا گرانده✯</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯شاید توی این روزا گوشش دادم=/✯</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯الان بود یاده کلمه فرید جنگل برد افتادمD=✯</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯راستی یه چیزی بود اسمش آری موجی✯</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯بود!اینم اسم خودتیش به انگلیسی Arimoji✯</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯که کلمه خودت بدنشونه بدست اورد</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯راستی خودت داشتوم تو عکساش گشت میزدوم</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯سپس یه چیزی خودتی ای دیدوم!!!!!</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯کلمه خودت بدنه تمام کسایی که کارشه میکننه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯بدست آورد راستی همش فکر میکنم</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯کلمه خودت بدن بعضیایه بدست آورده!به قول</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯یه خنگ هایی:کارش!پووووووووووف</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯خودت تا کارشه میبینوم یاده یه چیزی میوفتوم</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯که کلمه خودت....وایسا نه کلمه سحر بود!</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✯</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53212/pojigdr.jpg" alt=""></div> text/html 2018-01-19T13:09:09+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧ برایر رز تامبلر http://pojigdr.mihanblog.com/post/5552 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53207/Xx.pojigdr.xX.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">ღBriar Rose Tumblr</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღمِردِ *** تامبلر!ای بالاییکو و پایینیکوღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღکلمه مِرِد *** هسن راستیღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღراستی یه روزی بود نیوشا گفتღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღمو یه شبی خواب بودوم یه دفعه یه مِردِهღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღ***ی اومد بالای سروم راستی یهღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღخاطره ای در مورد نیوشا یادم اومد نمیدونمღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღتاحالا تعریف کرده بودم یا نه؟ولیღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღخب اگه تو پستای قبلی گفته بودم یعنی بازمღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღمیگم خب یه شبی نیوشا دید همه جاღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღتاریکه و جلوش یه چیزی مثله کوهه بعدشღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღسرشو گرفت بالا دید مامانشون و منصور کمربندیღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღدارن طاهره رو از وسط له میکننD=تو موقعشღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღهم کلمه خودت بدنشونه بدست آورده بودღ</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53208/QpojigdrQ.jpg" alt=""></div> text/html 2018-01-19T12:50:44+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧ fلاور cراون http://pojigdr.mihanblog.com/post/5551 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53203/Xx.pojigdr.mihanblog.com.xX.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♡ای بالاییکو و پایینیکو کلمه مریم هسن♡</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡راستی مریم همه شخصیتای انیمه واقعیه اون♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡یاروئه نیست راستی اگه نمیدونین مریم♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡کیه شخصیتاش استیچ و کریم و.... هستن^_^♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡راستی الان بود یاده یه <b>چیزی </b>افتادم که♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡کلمه خودت گفت خودت باوروم نشد چونکه♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡اسم <b>خودش </b>بود!راستی رسویدا چرا دیشب آن نشدی</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡اونقدر منتظر موندم که از ساعت یک و ده</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡دقیقه تا ساعت دو و پنجاه دقیقه پشت میز کامپیوتر</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡خواب موندمD=راستی جدیدا یه کافه اومده</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡تو برازجون به اسم کافه نوتلا با <b>خودش </b>چی فکر</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡کرده راستی کلمه خودت بدنه سازندش رو</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡بدست میاره آیا می دانستید؟</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53204/QpojigdrQ.jpg" alt=""></div> text/html 2018-01-19T12:28:28+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧ عیصطک پوونی http://pojigdr.mihanblog.com/post/5550 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53200/pojigdr.mihanblog.com.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♛ای بالاییکو به سبک کصلستیا هسه و این پایینی♛</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛از عکسش معلومه!راستی صبا یعنی یکی که توی♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛لونی تونز بود ولی مثله قلب بود و ناکلز واقعی♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛سلستیای واقعی هست!راستی این پایینیه♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛کلمه مهزاد هسهD=درضمن نمیدونم چی چی های</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛توی عکسش خیلی بدمزه هستن.چونکه یکیا♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛بودن میگفتن:هووووم شکلات!ولی از هیچی خبر</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛نداشتن که همه چیزای شکلاتی خوشمزه♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛نیستن راستی همشون دختر بیدن=")دیگه کلمه♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛خودت یه کیکه کشکلاتی ای دید دیگه♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛داره له و مثله <b>خودش </b>میشه دیگه کلمه خود کارشه♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛دید دیگه <b>خودش </b>هم له و مثله <b>خودش </b>شد!♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛دیگه کلمه خودم و کلمه خودش به کارشو ملحق شدن♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛راستی نوشتم کشکلات نگین سوتی دادم♛</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53201/Xx.pojigdr.xX.png" alt=""></div> text/html 2018-01-19T12:23:03+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧ تاتونژل http://pojigdr.mihanblog.com/post/5549 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53197/pojigdr.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">◈الان بود یاده کلمه گیزمو◈</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">◈افتادم بعدش یاده یه چیزی افتادم که گفت گیوه◈</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">◈البته واقعا این رو نمیگفت واقعا◈</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">◈یه چیزه دیگه گفته بود◈</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">◈خب بگذریم الان بود یاده کلمه بازی افتادم◈</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">◈در ضمن تا این چیزه گیزمورو میبینم یاده یه چیزه◈</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">◈ختی ای میوفتم خیلی خودتی بود مگه نه؟◈</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">◈همشو کلمه خودت بودن!اوووپ!◈</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">◈نه بابا کلمه خودت نامرد نبودن کلمه◈</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">◈طاهره بودن!موهاهاهاهاهاها◈</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">◈راستی تا میگم خودت یاده یه ویدیویی میوفتم◈</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">◈که یه مالارد قهوه ای پرواز کرد◈</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">◈وایسا نه یادش نمیوفتم‍!◈</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53198/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div> text/html 2018-01-19T11:53:23+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧ ترکذن http://pojigdr.mihanblog.com/post/5548 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53195/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">『این بالاییارو』</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">『در ضمن خیلی خودتی هسن چه ختی』</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">『هم هسه که بگن یکیا هسن!!!』</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">『دیگه السا و آنا گفتن خودت』</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">『ای خدایا به درک که بعضیا زیادم ورشو ختی』</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">『نبود!ولی مو ورم خودتی و یبللمین دردو』</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">『بود!کلمه خودت تو موقعش』</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">『بدنه ختیشونه بدستــــــــــ اورده』</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">『راستی الان بود یاده یه』</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">『چیزه بی کلاسی افتادم یه یه روزایی بود یکیا』</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">『ورشو چیزش جالب و خاش بود ورم』</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">『کارشو کم معروف و دست دردو』</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">『بود خیلی الکی بودن و ختی』</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">『دیگه کلمه خودت بدنشونه بدست اورده:////』</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">『اوووووووووووووووووپ』</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53193/pojigdr.gif" alt=""></div> text/html 2018-01-19T11:34:02+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧ غاذرین http://pojigdr.mihanblog.com/post/5547 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53191/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">⚝پایینی رو داره میگه⚝</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝A friend که البته مطمئنم کل جهان⚝</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝معنی اینو میدونن ولی اگه یکی⚝</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝ندونه معنیش میشه:یه دوست⚝</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝راستی خیلی آسون هست که گیف پایینی رو دوبله⚝</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝کنی خب بگذریم الان بود یاده کلمه قرمز⚝</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝افتادم بعدش یاده یه آهنگی که</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝از تیلور سوییفت بود ولی</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝اسمش RED بود به قول یه خنگ هایی:دیگه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝او یاروکو که اسمش پریسا</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝بود عنوانشه دید دیگه چشماش قلبی شد!راستی خودت</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝کلمه خودت بدن این بالایی رو بدست اورده</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝خب بگذریم دیگه یکی گفت اوپ</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚝</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8317124018/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.gif" alt=""></div> text/html 2018-01-19T11:25:04+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧ نارگی http://pojigdr.mihanblog.com/post/5546 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53190/pojigdr.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">⊳ای بالاییکو رو⊲</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳کلمه طاهره بدنش رو بدست اورده⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳راستی ورم درخت کریسمس الکی و⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳قوم و خودتی هسه چون کلمه⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳خودت بدنش رو بدست⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳اورده!البته مو⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳داروم چی میگوم~!درخت کریسمس که بدن⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳نداره!خب بگذریم الان بود یاده</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳یه چیزه الکی ای افتادم که⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳یکیا داشتن الکی پلکی برای خودشون میگفتن⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳سلنا گومز یه بیماری ای گرفته واقعا⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳هم اینطوری نبود بعدش یکی از⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳دوستام که اسمش کوثر بود⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳باور کرد یه پستی با عنوان oh no گذاشت:///⊲</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53187/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳ای اوپ نیست</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊲</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊳در واقع ای کلمه طاهره هسه⊲</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53189/pojigdr.png" alt=""></div> text/html 2018-01-19T11:14:36+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧ میولیویان http://pojigdr.mihanblog.com/post/5545 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53184/pojigdr.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">❃بالایی رو!❃</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❃یه نوع ادیت مدیت هم هست راستی❃</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❃الان بود یاده مدیتیشن افتادم❃</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❃تا چیزش رو میبینم❃</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❃یاده یکی میوفتم که اسمش Pearl بود ولی❃</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❃توی استیون یونیورز بود راستی❃</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❃شخصیت سانیا هست❃</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❃همونی که اپل جک و جولی-سو هست!!!!❃</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❃دیگه گفت خودت راستی الان بود❃</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❃یاده کلمه ناشناس غربی افتادم❃</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❃بعدش یاده یه چیزی افتادم که نوشته بود:ناشناس های❃</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❃غربی مبیتتمیل باتبت کرد بهت دادومش❃</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❃راستی یه کلمه جدید کشف کردم❃</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❃ناشناس های عربی=))❃</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53185/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div> text/html 2018-01-19T11:04:58+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧ fƖσωєя http://pojigdr.mihanblog.com/post/5544 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53178/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">✞به قول یه خنگ هایی:✞</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞این عکس بالایی رو یکی ساخته راستی✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞سرش پرتقال مزاحم شده!!!!!!✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞خب، تو این روزا بود یه عکس پرتقال مزاحمی از✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞سلنا گومز پیدا کردم اصلا معلوم نبود داره✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞میخنده یا گریه میکنه تو موقعش هم✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞کلمه خودت بدنشه بدست اورده</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞بود خیلی دلم میخواست</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞بدمش ولی متاسفانه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞کلمه خودت بدنش رو بدست اورده بود هرکی</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞خواست بدمش تو نظرات این پست بگه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞شوخیدم نگه چون مگه کسی</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞پستارو میخونه و نظر میده؟والا به خدا!!!!!</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞کلمه خودت کارشونه راه انداخته</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✞</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53180/pojigdr.mihanlog.com.png" alt=""></div> text/html 2018-01-19T10:55:38+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧ اروهانتس http://pojigdr.mihanblog.com/post/5543 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53176/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">ღاین بالایی روღ</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღیه چیزه بدی داخلش داره میدرخشه الان میگمღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღکلمه خودت بدنش رو بدست اوردهღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღراستی یه روزی بود گفتღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღهمش فکر میکونوم عاشقش شدیه میخواست ضایعღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღهم کنه منظورش هم ای بود که کسی که</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღحرفشه به او یاروکو گفته عاشقشღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღشده راستی منظورش با مولان</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღبود!تو موقعش هم تو ویکیه دیزنی بود;-))ღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღراستی الان بود یاده یه چیزه کارهایღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღقدیمی ای افتادم که اسمشღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღماشین ها بود://////ღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღراستی همشون شخصیت نیوشا هستن همونی کهღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღهندی توی htf و نیکول هست^__^</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">گه گفت خودتღ</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53177/pojigdr.jpg" alt=""></div> text/html 2018-01-19T10:38:29+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧ گوروانا http://pojigdr.mihanblog.com/post/5542 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8317120168/pojigdr.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">✦این بالایی رو باش✦</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦راستی وقتی گیفش رو پیدا کردم گفتم✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦دوبله من از موانا بعدش اون</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦نوشته زیر رو هی میگفتم تا میرسیدم که میگفت✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦with یهویی گیفش تموم می شد:///////✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦راستی الان بود یاده یه آهنگی</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦افتادم که میگفت:</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦با سیلی سرخ صورتشو حالا شاید اینو</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦میگفت!خب بگذریم گیف بالایی</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦داره میگه:</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦?Whai is wrong with me</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦ترجمـــــــــــــــــــه:</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦مشکل من چیه؟من کارتونش رو ندیدم پس</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦نمیتونم بگم مشکلش چیه=))</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✦</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8317120626/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.gif" alt=""></div> text/html 2018-01-19T10:33:28+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧ پوینسس جاسمین http://pojigdr.mihanblog.com/post/5541 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53174/pojigdr.mihanblog.com.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">☪افسهوم☪</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☪راستی الان بود یاده یه کارتونی☪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☪افتادم که اسمش دورا و☪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☪دوستان بود دیگه☪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☪همشو گفتن☪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☪خودتــــــــــــــــــــ☪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☪راستی این بالایی ها خیلی الکین☪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☪و خودتی دیگه کلمه خودت بدنشونه بدست☪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☪اورد راستی یادتون نره این یاروعه☪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☪شخصیت سحر هست نمیدونین☪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☪سحر کیه پست قبلی☪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☪رو بخونین تا☪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☪بدونین کدوم خودتی ای رو میگم☪</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☪رساتی پستم حرفاش عین کوزه شد:////☪</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53173/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☪خت</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☪</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53172/pojigdr.png" alt=""></div> text/html 2018-01-19T10:16:13+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧ انیمه فشن وی هارت ایت http://pojigdr.mihanblog.com/post/5540 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53171/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">✧anime Fashion we heart it✧</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧الان بود یاده یاده آهنگی افتادم که اسمش✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧چینج‌یور‌لایف‌بودChange Your Life ولی‌آهنگش</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧از ایگی آزالیا بود راستی الان بود یاده بیس افتادم</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧یه روزایی بود هی پرنیا بیس میورد تو</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧پینتPaint بعدش ملیسا2 میگفت:</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧گوجه سبز!به قول یه خنگ هایی:کارشونه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧دو نفر کرده بودن آیا میدانستید؟</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧همش فکر میکونوم ایطوری هسه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧DJ و Rookie توی‌باربی‌بودن‌که‌ایطوری‌کرده‌بودن</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧راستی‌جزوه‌شخصیت‌های‌سحر‌هستن‌همونی‌که</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧یکی توی دوستان سخنگو و استیکس هست</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧تو موقعش کلمه خودت بدنشه بدست&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">اورده://////</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✧</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53170/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div> text/html 2018-01-19T10:06:10+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧ هلو هلو یا http://pojigdr.mihanblog.com/post/5539 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53169/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">♡عنوان رو!♡</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡داشتم یه آهنگی رو میخوندم که توی♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡تبلت پرنیا بود=))خب بگذریم</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡امروز بود یه خوابی دیدم♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡درباره بازی Alice Madness Returns بود♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡خب خواب دیدم فلی توی پونی اومده جای</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡آلیس ولی لباسش رو بدست اورده ولی♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡رفته توی Cardbridge ولی</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡اسمش شده Flowerbridge و آسمونش آبیه تیره شده♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡و جلوتراش مصری هست=))راستی یادتون نره</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡آلیس لیدل واقعی مهزاد هست^~^♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡من یه چیزایی رو صدبار یاد میکنم♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡تا یادتون نـ ـ ـ ـ ـ ـره!&gt;:-)♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡موهاهاهاهاهاهاهاها♡</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/53168/pojigdr.png" alt=""></div>