سرزمین روشن کارتون و انیمه ♥خوش اومدی♥ برو پست ثابت تا اسمم رو بدونی اگه هم حوصله نداری برین پست ثابت رو بخونی .خودم. میگم:}اسمم پانته آ هست راستی به درک که معنی بعضی از حرفام رو نمیدونین مشکل .خودت.ونه http://pojigdr.mihanblog.com 2017-11-18T15:02:38+01:00 text/html 2017-11-18T07:02:26+01:00 pojigdr.mihanblog.com •Ƥσηтє σ• کلمه خودت http://pojigdr.mihanblog.com/post/5449 <font size="7"><b>وب بسته نمیشه!!!!!......</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/19.gif"> text/html 2017-11-16T05:46:53+01:00 pojigdr.mihanblog.com •Ƥσηтє σ• انیمه فوتوگرافی تامبلر http://pojigdr.mihanblog.com/post/5448 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52120/EpojigdrE.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">★anime photography tumblr★</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★خودت یاده یه خودتی ای افتاد.که البته★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★سرش خیلی داره میگه بعضیا★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★الان زهله دار شدنه.به قول بعضیا مثله★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★من.چونکه ممکنه وقتی این رو★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★بخونن بگن <b>خودت </b>زهله دار شدیه.راستی★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★این آخرین اپ وب هست و وب★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★بسته میشه من دیگه تو اینترنت نیستم^_^★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★امیدوارم عسل و بارانا خوشحال بشن★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★چونکه از من خیلی بدشون میاد.★</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">★ولی مو چی:///خیلی خودتی هسوم★</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52119/Xx.pojigdr.xX.jpg" alt=""></div> text/html 2017-11-16T05:33:47+01:00 pojigdr.mihanblog.com •Ƥσηтє σ• مینکس ملاب http://pojigdr.mihanblog.com/post/5447 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8311922468/QpojigdrQ.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">❀یاده سایلور مون افتادم.❀</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">❀راستی پایینی گلد هست.^_^❀</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀به درک که نفهمین منظورم چیه.^_^</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀خواستم اعلام کنم.^_^</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀به قول یه خنگ هایی:یه چیزی بود.</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀یه سری بود داشت میگفت.</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀راستی ملیحه(gumball watterson)</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀عاچقه بلوم هســـد!راستی</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀خیلی خودتی هسین فکر کردینه مونم</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀نمیدونوم اسمش گامبال</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀واترسون هسه ولی شما خودتی ترین</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀چونکه ممکن بود بگین</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀گومبال واتیرسان&gt;:)))))))</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">❀</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52118/pojigdr.mihanblog.com.gif" alt=""></div> text/html 2017-11-16T05:21:31+01:00 pojigdr.mihanblog.com •Ƥσηтє σ• پرنصص عریل وی هارت ایت http://pojigdr.mihanblog.com/post/5446 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52116/Xx.pojigdr.xX.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♛Princess Ariel we heart it♛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♛راستی برین به این ادرس صدای دوستمه♛</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛راستی شاید یکم صداش مثله پسرا♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛باشه ها ولی اینجا صداشو تغییر داده وگرنه♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛خودش دختره!راستی منظورش با♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛دوستش هست که هی مسخرش میکنه=)))♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛روی این نوشته کلیک کنین:</span><font face="times new roman, times, serif" size="7"><a href="http://s8.picofile.com/file/8311921500/Tally.ogg.html">Tally</a></font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛به قول یه خنگ هایی:خودت صدای سر♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛یکی هسه داشت میگفت تیکول♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛خودت!الان بود یاده یه چیزی افتادوم♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛که یه خودتی ای گفت my god♛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♛راستی برام سر <b>خودم </b>الکی هست.♛</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52115/IpojigdrI.jpg" alt=""></div> text/html 2017-11-16T05:03:13+01:00 pojigdr.mihanblog.com •Ƥσηтє σ• moonster.hiigh http://pojigdr.mihanblog.com/post/5445 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52111/Xx.pojigdr.xX.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♔</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">یه روزی بود گفتن من نای</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♔</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♔</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">به قول یه خنگ هایی:لقمه!الان بود یاده</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♔</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♔</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">غذاش افتادم راستی پوپی!یاده یه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♔</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♔</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">چیزی درباره pizza و لازانیا و sandwich</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♔</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♔</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">افتاد دیگه هر 4 تاشو بوسیدنت!!!!!</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♔</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♔</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">راستی من الان طاهره هستم:همش فکر میکنم</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♔</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♔</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">نیوشا عاشقشون شده!</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">♔</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♔راستی یه چیزی بود یه ویدیویی میگفت♔</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♔کاندید ما روحانی به ملیسا گفتم♔</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♔قاتل رفسنجانی فکر کرد میگن:کاندید ما♔</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♔رفسنجانی:/خب بگذریم یاده♔</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♔اصغر قاتل افتادمـــــــــــــــــــــــــــــــ♔</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♔ای پایینیکو سرش هسه به درک♔</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♔که پستمو بخونه بعدش به قتل برسونتم♔</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52112/SpojigdrS.jpg" alt=""></div> text/html 2017-11-16T04:55:34+01:00 pojigdr.mihanblog.com •Ƥσηтє σ• تور تفر تای http://pojigdr.mihanblog.com/post/5444 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52106/Xx.pojigdr.xX.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">☽˙❀الان بود یاده یه چیزی افتادم که❀˙☾</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☽˙❀اسمش Hannah Choi ❀˙☾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☽˙❀بود!راستی تا میبینمش یاده مونا حنا❀˙☾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☽˙❀میوفتم چونکه اسمش حنا هست❀˙☾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☽˙❀به قول یه خنگ هایی:❀˙☾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☽˙❀یه چیزی بود دست روی حنا❀˙☾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☽˙❀بود دیگه یکی که سرش❀˙☾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☽˙❀هو هسه رو دستش زد دیگه یکی❀˙☾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☽˙❀کارشه دید به نام:❀˙☾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☽˙❀Alice Liddell راستی❀˙☾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☽˙❀شخصیت مهزاد فلاترشای هست نشین❀˙☾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☽˙❀یاده سرش بیوفت خودت❀˙☾</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52104/pojigdr.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☽˙❀://///////////////////////////❀˙☾</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52105/QpojigdrQ.png" alt=""></div> text/html 2017-11-16T04:28:59+01:00 pojigdr.mihanblog.com •Ƥσηтє σ• منظره انیمه وی هارت ایت http://pojigdr.mihanblog.com/post/5443 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52094/pojigdr.mihanblog.com.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">✮anime scenery we heart it</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮نمیدونم هرته یا هارت</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮راستی خودت یه چیزی بود یه خودتی</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮ای گفت puss puss puss</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮بعدش جلوتر های چیزش بهش حمله کردن</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮تو موقعش هم کلمه خودت بدنشه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮بدست آورده بود راستی تا میبینم یکی داره</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮سقوط میکنه ولی داره یه حرکاتی</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮انجام میده قوم میکشوم.راستی یه چیزی بود</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮یه آهنگی بود از سلنا گومز بود</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮اسمشم music feels better بود:///</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮چقدر بود بود بود بود کردم</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮راستی فکر کنم میشه آهنگ حس بهتری داره</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✮</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52097/pojigdr.mihanblog.com.jpg" alt=""></div> text/html 2017-11-16T03:53:03+01:00 pojigdr.mihanblog.com •Ƥσηтє σ• گارگی http://pojigdr.mihanblog.com/post/5442 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52087/BpojigdrB.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">•بالایی رو یه دریا میکشه بعدش واقعی میشه•</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•راستی کیا این سری رو دیدن به قول•</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•یه خنگ هایی:مُدرِسِه!کلاس تقویتی!!!!!!•</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•راستی یه چیزی بود یه پیامی بود داشت میگفت</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">بخور تقویت بشی راستی موهاش من رو•</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•یاده یکیا میندازه که برام کارشون•</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•مثله عَــــــــ*ـــــــن بود:))راستی توی•</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•ادامه چندتا گیف گذاشتم به قول•</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•یه خنگ هایی:خودت!البته این چیزی دربارش•</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•دربارش نیستا....دیگه رو کلمه مدرسه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•آهنگ از&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">Haunting</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">&nbsp;هالزی اومد راستی•</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•تا آلبوم بدلند رو میبینم یاده اهنگ new americana</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•میوفتم به قول یه خنگ هایی:یه چیزی بود</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•هالزی داشت تو آهنگش درمورد همجنسگرایی</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•یه چیزی میگفت</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">دستش درد نکنه!</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">•</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52086/VpojigdrV.gif" alt=""></div> text/html 2017-11-16T03:36:42+01:00 pojigdr.mihanblog.com •Ƥσηтє σ• میرکولس لندی روگ http://pojigdr.mihanblog.com/post/5441 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52080/pojigdr.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">【ادیت بالا به زبان فرانسوی هست حتما سازندش】</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【میخواسته یه کاری کنه که فکر کنیم】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【توی پاریس،فرانسه هست راستی الان بود】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【یاده یه چیزی افتادم که اسمش تقریبا】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【بود من و ملیسا میگفتیم تقریبآ نمیگفتیم】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【تقریباََ راستی هی کلمه باتقوا】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【میاد توی ذهنم زورم میاد بالا راستی】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【آدرین شخصیت ملیسا2 هست】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【و مارینت شخصیت ثمین هست^____^】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【نمیدونین کیا رو میگم بگینــــــ】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【و آلیا شخصیت سحر هست اگه بازم ندونستین】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【کی رو میگم به <b>خودمــــ</b> بگین راستی】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【<b>خودت </b>یه چیزی بود پوست صورت یکیه کندن】</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">【وروم کارشو <b>خودتی </b>بود!!!!!!】</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52079/pojigdr.mihanblog.com.jpg" alt=""></div> text/html 2017-11-16T03:22:38+01:00 pojigdr.mihanblog.com •Ƥσηтє σ• ایستک راپونزل http://pojigdr.mihanblog.com/post/5440 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8311917492/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">✎Rapunzel Aesthetic✎</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✎به قول یه خنگ هایی✎</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✎چه این بالایی سو فانتزی هسه!حتی از✎</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✎انیمه هم فانتزی تر=/✎</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✎حالـــــــــــــــــــم داره از انیمه✎</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✎بهم میخوره خیلی اوتاکو ها سانسور هستن✎</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✎تو این روزا هیچکی پیدا نمیشه✎</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✎که اینقدر درباره چیزایی که✎</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✎مناسب سنتش✎</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;"><b>✎#نیستن✎</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✎حرف بزنه چقدر لوس و ننر هستن راستی✎</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✎یه چیزی بود یه خیاری به✎</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✎باب‌اسفنجی گفت:✎</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✎تو لــــــــــــوسی!لوس نُنُری!!!!!!✎</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52077/pojigdr.mihanblog.com.png" alt=""></div> text/html 2017-11-16T03:15:33+01:00 pojigdr.mihanblog.com •Ƥσηтє σ• eink eair http://pojigdr.mihanblog.com/post/5439 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52074/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">♗عنوان=pink hair</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♗راستی بالایی رو....بنظرم از یه♗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♗موضوعی ناراحته یا یکی♗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♗ناراحتش کرده خب♗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♗بگذریم الان بود♗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♗یاده یه چیزه خودتی ای افتادم که یکی♗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♗میخواست گریه کنه صداش♗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♗مثله کسایی شده بود♗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♗که میخوان گریه کنن=////////////♗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♗کلمه خودت بود=))</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♗به درک که نمیدونین چی رو میگم ولی.....♗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♗صدای کلمه خودت بود+کلمه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♗خودت بدنش رو تو♗</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♗موقعش بدست اورده بود!!!!!!!!!!♗</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52075/pojigdr.mihanblog.com.png" alt=""></div> text/html 2017-11-16T03:12:47+01:00 pojigdr.mihanblog.com •Ƥσηтє σ• مومولان‌لان http://pojigdr.mihanblog.com/post/5438 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52072/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">♢چه این بالایی هم♢</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♢حال بهم زن هست چون که هی♢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♢تفکه میندازه=/خب بگذریم♢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♢الان بود یاده وب بهترین های پونی کوچولو♢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♢افتادم&nbsp; خودم نمیدونم چطوری آهان♢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♢فهمیدم یکی گفت خودت♢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♢بعدش یادش افتادم♢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♢به قول یه خنگ هایی:مو پس از گفتن ای♢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♢فهمیدوم که وقتی یکی بهم میگه♢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♢خودت یاده یه چیزایی♢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♢میُفتُم که اصلا♢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♢به کلمه خودت ربطی ندارن و نخواهند داشت♢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♢ولی چرا.....یه روزی بود نیکو بهم♢</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♢گفت خودت یاده کلمه‌خودم افتادم♢</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52071/pojigdr.mihanblog.com.gif" alt=""></div> text/html 2017-11-16T02:49:30+01:00 pojigdr.mihanblog.com •Ƥσηтє σ• توهی لوتتلی مورماید http://pojigdr.mihanblog.com/post/5436 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52070/pojigdr.mihanblog.com.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">♘در آپ <b>قبلی </b>گفتم♘</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘که میخوام از<b> د لیتل مرمید</b> آپ کنم♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘تادااااااااااااا اینم <b>از </b>این♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘خب <b>بگذریم</b>♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘این بالایی خیلی <b>قوم </b>هست چون♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘سرش من رو یاده <b>مِردِ اولِنا</b> میندازه خب.....♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘نمیدونین<b> مِردِ اولِنا</b> کی هست&nbsp;</span><a href="http://imageserver.ir/52069/%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%aa.jpg" target="_blank" title=""><font size="3" face="times new roman, times, serif"><b>بکلیک</b></font></a><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘به <b>قول </b>یه خنگ هایی:♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘ها آ چه <b>این </b>آریله♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘که <b>گیف </b>هست و این <b>پایینیه </b>رو میگم</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘هم <b>قووم </b>هسه چون که فکر</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘کرده یکی داره <b>نگاه</b></span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘کار هاش <b>میکنه</b></span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘خب معلومه دیگه، مثله همیشه <b>عِریک</b></span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52068/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.gif" alt=""></div> text/html 2017-11-16T02:40:50+01:00 pojigdr.mihanblog.com •Ƥσηтє σ• طوطیسانتس http://pojigdr.mihanblog.com/post/5435 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52064/pojigdr.mihanblog.com.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">♦یه آهنگی بود میگفت:♦</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♦دوست دارم منه بیچاره مگه دلم تو این♦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♦دنیا جز تو کسیو داره تا♦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♦آهنگش رو میبینم یاده♦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♦فلیپی تو htf میـــــــــــــوفتم♦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♦راستی یه چیزی بود داشت میگفت:♦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♦فلیپی ایرانی=/به قول یه خنگ♦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♦هایی:وِرُم ایرانی‌ش رو قوم♦</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♦نوشته بود راستی</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">♦</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♦عکس بالایی خیلی خوشگل موشگله^_^</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">♦</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♦خب بگذریم برای بعضیا زشته♦</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♦خب میخوام یه قولی</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♦</span></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♦بدم آپ بعدی از د لیتل مرمید هست♦</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♦دروغ هم نیست♦</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♦راستی.........این پایینی♦</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♦هم یه جورایی خوشگل موشگله♦</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52065/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div> text/html 2017-11-16T02:34:48+01:00 pojigdr.mihanblog.com •Ƥσηтє σ• پنرده http://pojigdr.mihanblog.com/post/5433 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52062/pojigdr.mihanblog.com.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">♞الان بود یاده یه کارتونی</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞افتادم که اسمش غارنشینان بود هی فکر♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞میکنم واقعا مثله موانا و اون چاقه♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞که نمیدونم چی چیه موانا♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞هستن راستی الان♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞بود بازم یاده‌یه♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞چیزی افتادم♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞که دیپر(کلمه خودت)گفت:تلفون قلبی♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞بعدش هی پرنیا و ملیسا2♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞میگفتن:♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞تلفن قلبی قلبی چه رنگ های♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞قشنگی راستی فکر</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞نکنین تو عنوان سوتی دادم=////////♞</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/52063/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.webp" alt=""></div>