نویسنده جدید

یکشنبه 5 شهریور 1396 12:59 ب.ظ

äæíÓäÏå : ♡سحر♡Pinkie pie♡
های گایز
من نویسنده جدیده وب هستم
برای اینکه خودمو بهتر با شما اشنا کنم اول از همه اسمم میگم
من سحر پینکی پای هستم
من از هرچیزی که بخواید براتون اپ میکنم
خیلی از پانته‌ا ممنونم که من رو نویسنده قرار داد
راستی من خیلی پانته‌ا رو دوست دارم
و هرکی که اذیتش کنه رو با دستای خودم خفه میکنمÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: یکشنبه 5 شهریور 1396 01:19 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå