مودبورد عز عور عفتر حای

سه شنبه 19 تیر 1397 08:36 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✿برای دیدن همشون✿
✿برین ادامه مطلب! خب قبلش✿
✿میخوام چندتا حرف✿
✿باهاتون بزنم✿
✿خب این مودبورد پایینی از کیوپید هست✿
✿که البته بنظرم از اون تیر ها و اون✿
✿قلبع که فکر کنم یه بالی بدست✿
✿اوردع خیلی ضایع بود✿
✿خب حواستون باشع✿
✿من اینو گفتم✿
✿تا یع✿
✿وقت فکر نکنین عکس از چیزای خارج از
✿کارتون و انیمه تو وبم گذاشتم!!!✿
✿خب حالا میتونین برین......... ادامه!✿

CL!CK

دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 19 تیر 1397 08:42 ق.ظ

یع عکصع زیعبا

سه شنبه 19 تیر 1397 08:31 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♬همونطور کع قول دادع بودم♬
♬پست بعدی توش فقط یع دونه عکس♬
♬هست و اون یع دونه عکس♬
♬هم خعلی خوشگلع!♬
♬(البتع عز نظر خودم اینطوریع!!!)♬
♬خب میخوام درباره عکسش چندتا نظر بدم!♬
♬از نظر شما کدومشون خوشگل تر شدع؟♬
♬من که بین..... نه نمیتونم انتخاب کنم!♬
♬قیافه راپونزل خیلی باحال هست♬
♬به قول یه خنگ هایی:♬
♬نوعشو با هم دیگع فرق میکنه!!!!!!!!!!!!!♬
♬آریل رو! انگار خوابش میاد:///♬
♬و اما آخرین نظرم درباره عکسش: ♬
♬قیافه مولان من رو یادع کاوشگر ها میندازع!♬دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 19 تیر 1397 08:34 ق.ظ

ااوانتگس

سه شنبه 19 تیر 1397 08:26 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✪این دوتا عکسا رو!✪
✪برام فانتزی مانتزی هست^_^✪
✪این عکس بالایی من رو✪
✪یاده یه چیزی انداخت✪
✪که اسمش گلکسی✪
✪بود!!!✪
✪بعدش یاده یه چیزی افتادم که انگلیسی سرم✪
✪نمیشد به چیزای گلکسی هر ساعت خدا✪
✪میگفتم گلکسی گرل:/ از هیچی✪
✪هم خبر نداشتم که✪
✪معنی گلکسی گرل فکر کنم✪
✪میشه دختر گلکسی خب بگذریم
پست بعدی توش فقط یه دونه عکس هست!
عکسش هم خیلی خشنگع(البته از نظر خودم)^_^✪دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 19 تیر 1397 08:29 ق.ظ

Arin Kannazuki

سه شنبه 19 تیر 1397 08:22 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
★اسمش توی عنوان هست★
★حواستون باشع★
★من اسمش رو به فارسی نمیدونم ولی★
★یه حدسی... نه هیچی ولش★
★ادامش رو اگه★
★نگم★
★بهتره! برام قیافش مثله کسایی هست که★
★خوابشون میاد! خب تا یادم نرفته★
★بگم! شخصیت مریم هست★
★به قول یه خنگ هایی: ★
★یعنی چطور دلش★
★میاد یع★
★زشتع اینطوریی رو دوست داشتع★
★باشع0__________________0★دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 19 تیر 1397 08:24 ق.ظ

ترینیتی سون

سه شنبه 19 تیر 1397 08:15 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♚عنوان به انگلیسی میشع: ♚
♚Trinity Seven♚
♚همشون شخصیت مریم هستن! پست♚
♚بعدی از یکی از شخصیت های♚
♚این انیمه هست! خــــب....♚
♚من تو شک هستم♚
♚که اسم انیمه♚
♚این هست♚
♚آخه من وقتی سرچش میکنم برام یه چیزی♚
♚میارع که نوشته.............♚
♚نه هیچی ولش مهم نی♚
♚خب بگذریم♚
♚من برم♚
♚سراغ پست بعـــــــدی!!!!!!!!!!♚دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 19 تیر 1397 08:20 ق.ظ

ننیمع صبظ

سه شنبه 19 تیر 1397 08:11 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
⚝این دوتا عکسا من رو⚝
⚝یادع رنگ سبز⚝
⚝میندازن!^^ خب برام قیافه هردوتاشون⚝
⚝کیوت هست! ولی موندم باید بیشتر⚝
⚝به کدومشون بگم کیوت!⚝
⚝ولی خودم کع⚝
⚝میگم⚝
⚝قیافه این بالاییه ناز تر هست^_^⚝
⚝فقط چیزه.... موهاش رو⚝
⚝اعصابم هست-_-⚝
⚝مخصوصا⚝
⚝قیافش!-_________________-⚝
⚝ولی با این حال.............⚝
⚝نه هیچی ولش! خب برم سراغ پست بعدی⚝دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 19 تیر 1397 08:13 ق.ظ

میراملوز کیمی ناگ

سه شنبه 19 تیر 1397 08:06 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♕توی این عــــــــــــــکس پایینی♕
♕قیافه مارینت♕
♕من رو♕
♕یاده♕
♕انیمه ها میندازع! شما هم نمیدونم که♕
♕شما رو یادع کیا میندازع♕
♕ولی بنظرم یکیتون♕
♕میگه من رو یادع♕
♕کلمه اوپ♕
♕میندازع:')) خههههههخهخهخهخ!♕
♕ععع چرا من خندیدم؟ مگه این هم خنده♕
♕داشت:/ نه اصلا هم خنده♕
♕نداشت!!!!!!!♕
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوپادیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 19 تیر 1397 08:10 ق.ظ

آنا کوشینا

سه شنبه 19 تیر 1397 07:59 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✧شخصیتی از انیمه ای✧
✧که توی پست قبلی ازش آپیدم! خب اسم✧
✧این شخصیت به انگلیسی میشع: ✧
Anna Kushina
✧شخصیت مریم هست نشین^_^
✧خب بگذریم موهاش برام زشت هست:///
✧و اما میخوام یه چیزه خیلی خیلی
✧مهمی رو بگم: 
✧برام
✧قیافش توی این گیف بالایی زشت
✧هست آخه یکم نگاه به اون چیزه که تنش
✧کرده بندازین؟ مثله Fat ها داره
✧نشونش میدع://///// یه جورایی
قیافش توی این گیفه پایینی هم زشت هست!D:دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 19 تیر 1397 08:04 ق.ظ

کعی

سه شنبه 19 تیر 1397 07:53 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✾یا همون کی پروجکت!✾
✾راستی برام بعضیا **** هستن دلم میخواد✾
✾کسایی که الان اومدن تو ذهنم رو✾
✾خفه کنم بعدش سرشون✾
✾رو بکوبم تو✾
✾از همون سنگ های داغ! به درک هم که منظور✾
✾این حرفه رو ندونین راستی الان بود بازم✾
✾یاده یه چیزی افتادم که دو نفر✾
✾بودن که ایطوری کرده✾
✾بودن ولی✾
✾وارد✾
✾ماجرا شده بودن! برای دیدن عکسش......✾
بکلـــــــــــــــــــــــــــــــــیک
✾راستی این دوتا چارلی اکس سی اکس و ریتا بودن!✾دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 20 تیر 1397 11:48 ق.ظ

شاپونذل

سه شنبه 19 تیر 1397 07:49 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♔این بالایی رو!♔
♔برام موهاش مثله شکلات مکلاتع!♔
♔خب میخوام درباره عکسش♔
♔یه سری نظر مظر بدم♔
♔خب! صورتش♔
♔خیلی باحالع♔
♔لباسش♔
♔خیلی خوشگل هست! اون عقبی هاش اونجا♔
♔چی میگن! حرکت دستاش (به قول یه♔
♔خنگ هایی) خیلی الکی هسه!♔
♔بینیش هم خوشگله و هم♔
♔زشـــــــــــــت!D:♔
♔عکسش من رو یادع ادیت میندازع!!!!!♔
♔و اما آخرینش... معلوم نی خوشحاله یا....!!!!!♔دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 19 تیر 1397 07:51 ق.ظ

علصاع

سه شنبه 19 تیر 1397 07:44 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✦یه چیزایی سرچ میکنم✦
✦خیلی برام عکس های آریانا گراندی✦
✦رو میارع! حالا شاید خودش✦
✦هستن ولی حالا هرچی✦
✦من حداقل دوتا✦
✦چیز میز✦
✦حداقل✦
✦تا الان گیرم اومده میخوام عکس هایی که✦
✦دیدم رو بهتون بدم! خب برای✦
✦دیدن عکس اولیش اینجا کلیک کن✦
✦برای دیدن عکس دومیش✦
✦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!کلیک کن✦
✦:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))✦دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 19 تیر 1397 07:47 ق.ظ

ارگو پراکسی

سه شنبه 19 تیر 1397 07:34 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
☆اسم انیمه به انگلیسی: 
☆Ergo Proxy
☆همشون شخصیت مریم هستن^__^
☆ژانر ها: سایبرپانک، فلسفی، معمایی، دراما
☆تعداد قسمت ها: 23 تا
☆استودیو: من‌گلاب
☆نویسنده: دای ساتو
☆تـــــــــــــــــــاریخ اولین قسمت
25 فوریه 2006
☆تـــــــــــــــــــــــــاریخ آخرین قسمت:
12 اوت 2006
☆خب دیگع نمیدونم باید چع اطلاعاتی بدم!!!
☆ولی فقط چیزه..................
☆نه هیچی ولش مهم نی!دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 19 تیر 1397 07:42 ق.ظ

لولعان

سه شنبه 19 تیر 1397 07:28 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
❀خب اون آهنگع دومیه❀
❀منظورم با یه آهنگی بود که از ریتا❀
❀اورا بود ولی اسمش این بود: ❀
❀Shine ya Light❀
❀من بازم
❀موزیک ویدیوش رو دیدم! پرنیا بهم میگه: 
❀خواهرش (ملیسا یا همونی که هی
❀بهش میگم ملیسا2)
❀خیلی اونجاییش رو میخونه که میگه: 
❀We gold, we gold, we shine❀
We gold, we gold, we shine❀
❀We gold, we gold, we shine❀
❀We gold, we gold, we shine❀
❀خخخخخخخخخخخ! ععععع زیادم خنده دار نبود...❀دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 19 تیر 1397 07:32 ق.ظ

عنیمح پعنک

سه شنبه 19 تیر 1397 07:23 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♡خب توی پست قبلی♡
♡داشتم درباره یه آهنگی حرف میزدم♡
♡خب منظورم با یه آهنگی بود کع♡
♡اسمش R.I.P. فکر کنم♡
♡بود ولی از♡
♡ریتا اورا بود! من موزیک ویدیوش رو دیدم!♡
♡یه جاییش فکر کنم میگفت: ♡
zip it up
♡تو کلم بود که واقعا داره یه اسمه ایرانی
♡ای رو میگه که البته اولش س
♡هست و بعدش پ و
♡بعدش ی و بعدش
د و در آخر ماجرا ه خب این کلمه هارو به هم
♡بچسبونین! خب برم اون آهنگه دومیه رو بگم!!!دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 19 تیر 1397 07:26 ق.ظ

طعلععامس

سه شنبه 19 تیر 1397 07:20 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
ღسلامღ
ღبنظرم خودتون میدونین قرارعღ
ღکع چیکار کنم! آره میخوامღ
ღبازم وب رو پر آپღ
ღکنم!!!!!ღ
ღخب بگذریم الان بود یاده دوتا آهنگ افتادمღ
ღیکیش رو توی پست بعدی میگم وღ
ღاون آهنگع دومیه رو تویღ
ღپست بعدیش میگمღ
ღبه قول یهღ
ღخنگ هایی: ها آ کار مو که یه حرفهღ
ღایطوری ای زدوم دلیل داره وღ
ღبنظروم او فردکو دلیلعღ
ღکارومه میدونه!!!!!!!!!!!!!!!!موهاهاهاღدیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 19 تیر 1397 07:21 ق.ظتعداد کل صفحات : 360 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...