راپانعزل

جمعه 22 تیر 1397 11:00 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
【این بالایی رو باش】
【به قول یه خنگ هایی: ایطوری کرده】
【PNGش هم خوب پیش】
【رفته ولی تو موقعش】
【کلمه اوپ】
【بدنش رو بدست اورده!!!!!!!!!!】
【راستی......... نه هیچی ولش!!!!!!!!!】
【خب بگذریم قیافه این پایینی خیلی】
【کیوت میوت هست^^】
【عکسش من رو یاده رنگ نارنجی میندازه】
【شما هم نمیدونم یاده چی میندازه】
【راستی بازم نفهمیدم که】
【چی گفتم:///】
【آهان】
【فهمیدم! گفتم...................اوپدیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 22 تیر 1397 11:01 ق.ظ

گلعکزی

جمعه 22 تیر 1397 10:57 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♞عنوان = گلکسی♞
♞نمیدونم خودتون میدونستین یا نه♞
♞راستی میخوام درباره این♞
♞عکسه بالایی چندتا♞
♞نظر مظر بدم♞
♞خب♞
♞قیافش خیلی نازعععععععععععععععع♞
♞لباسش خیلی کیوت میوتع^______^♞
♞چشماش خیلی ناز هست:)♞
♞موهاش خیلی باحالع♞
♞گردنبندش خیلی.... نظری ندالم3:♞
♞قیافش به نظر میرسه که انگار ناراحت هست!!♞
♞و اما.............................♞
♞تو عکسش کلمه مریم بدنش رو بدست اورده!D:♞دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 22 تیر 1397 10:58 ق.ظ

کلعوز عاپ عز عنیمح

جمعه 22 تیر 1397 10:53 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✪عکسای این پست✪
✪کلوز آپ هستن! نمیدونم میدونستین یا✪
✪نه! ولی حالا هرچی من که خودم✪
✪میدونستم! D: راستی✪
✪اصلا نفهمیدم✪
✪چی✪
✪گفتم:///////// راستی کلوز آپ یعنی همون
✪از نزدیک! کع علبتع بنظرم اینو✪
✪الان تمام شاخ های دنیاااا✪
✪میدونن:////////✪
✪به قول✪
✪یه✪
✪خنگ هایی: کارشون رو کلمه اوپ راه انداخته!✪
✪اواواواواواواواواواواواواواواودیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 22 تیر 1397 10:55 ق.ظ

ععارعل

جمعه 22 تیر 1397 10:48 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
⊹این پایینی رو دیدم⊹
⊹یاده یه عکسه مولان و پوکوهانتسی افتادم⊹
⊹که نوعشون یکمی مثله این بود!⊹
⊹ولی بالای سر هردوتاشون⊹
⊹تاج بود!!!!!!⊹
⊹راستی عکساشون رو تاحالا توی وبم گذاشتم⊹
⊹ولی الان شما از پستایی که بودن خیلی⊹
⊹دور هستین!!!!!!!!!!⊹
⊹نمیدونم تاحالا⊹
⊹نه هیچی ولش مهم نی!
این عکسه بالایی هم دیدم یاده یه عکسه⊹
⊹مولانی افتادم که شکلش یکمی مثله این عکسه⊹
⊹بالاییه بود ولی.......... نه هیچی⊹
⊹ولش مهم...........⊹
⊹نیســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت⊹دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 22 تیر 1397 10:51 ق.ظ

عنگعار...

جمعه 22 تیر 1397 10:44 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♘این گیف بالایی رو♘
♘انگار خجالت کشیده! انگار چیزه خاصی♘
♘دیده! انگار (به قول یه خنگ هایی)♘
♘فکر کرده یکی داره نگاه♘
♘کار هاش میکنه! ♘
♘انگار از♘
♘خودش خجالت کشیده! انگار به کسی علاقه ای♘
♘پیدا کرده! انگار..................♘
♘میخواد...............♘
♘دنیا............♘
♘رو.....♘
♘ماله............................♘
♘خودش........................................♘
♘کنه!!!!!!خخخخخخخخخخخ!! زیادم خنده دار نبود:/♘دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 22 تیر 1397 10:46 ق.ظ

عنیمح بربل

جمعه 22 تیر 1397 10:40 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
☠عنوان = ☠
☠انیمه پرپل! پرپل معنیه بنفش رو☠
☠میده! راستی الان بود درباره☠
☠رنگ بنفش حرف زدم☠
☠بعدش یاده یه چیزی☠
☠افتادم که ایگی توی یه چیزی گفت رنگ مورد☠
☠علاقش بنفش هست! پس اون چیزه که فکر
☠کنم تو تلگرام بود شایعه نبوده!!!☠
☠به قول یه خنگ هایی:☠
☠و............☠
☠نه هیچی☠
☠ولش مهم نی! راستی قیافه این بالایی خیلی☠
☠کیوتعععععععععععععععععععععععععع'^'☠
☠'________________'☠دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 22 تیر 1397 10:42 ق.ظ

پنپیعمع

جمعه 22 تیر 1397 10:34 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✎الان بود یاده یه چیزی
✎افتادم که اسمش یائویی و یوری بود!
✎به قول یه خنگ هایی: مو با
✎بعضی ها یائویی ها
✎و با بعضی از
✎یوری ها
✎مشکل دارم! شما هم نمیدونم! راستی
✎حالا بپرسین چطوری یاده یائویی و یوری افتادم
✎اینطوری بود این عکسه بالاییه رو دیدم
✎بعدش فکر کنم سازنده عکسش
✎تو موقع ساختن عکسش
✎یاده یائویی افتاده
✎بوده!!!!
✎3:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 22 تیر 1397 10:39 ق.ظ

زی ایز زیوزید

جمعه 22 تیر 1397 10:25 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♔الان بود یاده یه موضوعی♔
♔درباره کیوپید افتادم♔
♔کیوپید هم تو♔
♔مانستر های هست و هم توی اور افتر های!♔
♔خیلی باحال ماحال بود!!!!!!!!!!!♔
♔راستی نگاه سر این بالایی♔
♔تو این لحضات بود♔
♔برام یه حادثه ی خطرناکی رخ داد
♔که ایطوری کردن بعدش 2 دقیقه♔
♔سر یه موضوعی جر و بحث♔
♔کردن! بعدش هم توی وقتاش یه حرفی زد که♔
♔البته حرفش رو یادم رفت://////////♔
♔راستی این گیف پایینی خیلی♔
♔کیوت هست^__^♔دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 22 تیر 1397 10:31 ق.ظ

زنیززه

جمعه 22 تیر 1397 10:19 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
★ها آ الان بود یاده یه★
★چیزی افتادم★
★همش فکر میکنم یکیا و بعضیا لاور چیزی★
★که الان اومده تو ذهنم شدن:/ اگه اینطوری★
★بود یعنی من وقتی کارشون رو دیدم★
★همین بالاییه بود!!!!!!★
★راستی میخوام یه چیزی مهمی
★بگم..............★
★این پسته★
★از★
★انیمه هست! که البته بنظرم خودتون از قیافه★
★زیباشون میفهمین!!!!!!!!!!!★
★راستی..........★
★نه هیچی ولش منظورم رو نمیفهمین!!!!!!★دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 22 تیر 1397 10:23 ق.ظ

دلعدان

جمعه 22 تیر 1397 10:14 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✿به قول یه خنگ هایی: ✿
✿ها آ همش یه چیزه بیچاره ای فکر میکنم✿
✿اگه اینطوری بود یعنی دیگع داره✿
✿از یه پنجره ای نگاه کاراشون✿
✿میکنه:'( هِ هــآ✿
✿راستی✿
✿الان بود یاده یه چیزی افتادم که اسلیپی نکو✿
✿داشت میگفت هیچکی نمیتونه یه✿
✿عکسی رو پیدا کنه از هیچی✿
✿هم خبر نداشت که من✿
✿فهمیدم که عکسش✿
✿توی بازیه اکواستریا گرلزی هست! اسم✿
✿بازیش رو یادم رفته...... ولی✿
✿نه هیچی ولش.....................!!!!!!!!!!✿دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 22 تیر 1397 10:17 ق.ظ

بعلاد-سعی

جمعه 22 تیر 1397 10:09 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✦تاحالا ازش آپ کردم ولی هوس کردم بازم
✦بوگولم و یه سری اطلاعات
✦بدم! خب بگذریم بازم میگم:
✦اسم انیمه به انگلیسی میشه: ✦
✦Blood-C✦
✦همشون شخصیت مریم هستن نشیــــن!!!!✦
✦تاریخ اولین قسمت: 
8 ژوئیه 2011✦
✦تاریخ آخرین قسمت: 
✦30 سپتامبر 2011
✦به قول یه خنگ هایی: ههههه !! مو همی الان
✦یه چیزی فهمیدووووووووووووووووووم
✦HHHHHHHHHOORRAYYY
✦فهمیدومو فهمیدومو!!!!!!!!>:)دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 23 تیر 1397 04:37 ب.ظ

بعنبیعمه

جمعه 22 تیر 1397 10:04 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
ღالان بود یاده یه چیزیღ
ღافتادم که چاک توی انگری بردز موویღ
ღسریع حرف می زد بعدش چندتاღ
ღاز دوستام جوگیر شدنღ
ღالکی گفتن خودشونღ
ღمثلع چاکღ
ღتو انگری بردز مووی سریع حرف میزننღ
ღبه قول یه خنگ هایی: ღ
ღکارشون رو کلمهღ
ღکار های قدیمی کرده بود!
بازم به قول یه خنگ هایی: ها آღ
ღدلوم میخواست تو موقع حرفشون خفشون کنم
چون که فقط حرفش رو زده بودن
چون ازش خجالت میکشیدندیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 22 تیر 1397 10:07 ق.ظ

گوگوگانمعز

جمعه 22 تیر 1397 10:00 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
❀خب!❀
❀توی پست قبلی داشتم یه چیزی میگفتم❀
❀الان میگم که چی بود!!!!❀
❀خب توی اینستاگرام اینارو تو یه کامنت هایی بزنین❀
❀یه اتفاقی میوفـــــــــــــــــــــــــــــته: ❀
❀loveislove#❀
❀pride#❀
❀LGBTQ#❀
❀LGBT#❀
❀اگه هم اینستا ندارین یعنی.... بع درک:/❀
❀ولی خب حالا هرچی.... بنظرم❀
❀کل شاخ الان تا الااااان❀
❀اینستا دارن:/❀
❀من که داشتم پاکیــــــــــــدمش!!!!!!!!!!❀دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 22 تیر 1397 10:03 ق.ظ

قنیمقع

جمعه 22 تیر 1397 09:56 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✧الان بود یاده یه آهنگی
✧افتادم که فکر کنم اسمش God is a Woman✧
✧بود! ولی خوانندش آریانا گراندی بود✧
✧راستی آهنگش جدید هست^^✧
✧من هم گوشش دادم!✧
✧پیشنهاد میکنم✧
✧شما هم✧
✧گوش بدین^_^ خب بگذریم دوتا عکسای تو این✧
✧پست من رو یادع رنگع عآبی میندازن!✧
✧شما هم نمیدونم که شمارو یاده✧
✧چه چیز میزی✧
✧میندازن! :||||||||||||||||||||||||||||✧
✧خب بگذریم الان بود یاده یه موضوعی افتادم
✧تو پست بعدی میگم چی بود!✧دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 23 تیر 1397 04:39 ب.ظ

عفلو

جمعه 22 تیر 1397 09:54 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♡سلوم!♡
♡بنظرم شاید خودتون بفهمین قراره♡
♡که چیکار کنمـ ـ ـ ـ♡
♡یس!!!!♡
♡میخوام♡
♡وب رو پر پست بوگولم^__^♡
♡خب بگذریم برام صورت این بالاییه اعصاب♡
♡خورد کن هست چون همش فکر میکنم♡
♡سرش به یه موضوع هایی♡
♡گیر داده-~-♡
♡گیر دادن به موضوعش هم اینطوری بود♡
♡یکی ایطوری کرد بعدش یه حرفی♡
♡زد که البته دلم میخواست♡
♡تو موقعش....♡
خفش کنمD=دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 22 تیر 1397 09:55 ق.ظتعداد کل صفحات : 360 ... 2 3 4 5 6 7 8 ...