سرزمین روشن کارتون و انیمه 「welcoмe」 tag:http://pojigdr.mihanblog.com 2018-09-23T14:15:16+01:00 mihanblog.com طوطلا 2018-08-21T18:25:17+01:00 2018-08-21T18:25:17+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/6196 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ✾عنوان یکمی عجیب شد ولی منظورم✾✾با کلمه آنجلا هست که البته✾✾تو موقعش کلمه آنجلا بدنش رو بدست میاره✾✾خب بگذریم الان بود یاده یه چیزی افتادم✾✾که اسمش ایکی بود نمیخوام بگم✾✾چی بود ها آ یه چیزی بود اسمش سندروم شهر✾✾بنفش بود چیزی که هست کلتونه^_^✾✾خب بگذریم نگاه سر این بالاییه کنین من همین✾✾الان به یه چیزه زهله داری شک کردم✾✾آدم های معمولی! سر کسایی که هستن خیلی زهله✾✾داره! البته من دارم چی میگم توی این لحضات✾✾بود یه حرف باور نکردنی ای شنیدم حرفش✾✾خیلی باور نکردنی بود مگه نه البته✾✾من دارم چی میگم شم
✾عنوان یکمی عجیب شد ولی منظورم✾
✾با کلمه آنجلا هست که البته✾
✾تو موقعش کلمه آنجلا بدنش رو بدست میاره✾
✾خب بگذریم الان بود یاده یه چیزی افتادم✾
✾که اسمش ایکی بود نمیخوام بگم✾
✾چی بود ها آ یه چیزی بود اسمش سندروم شهر✾
✾بنفش بود چیزی که هست کلتونه^_^✾
✾خب بگذریم نگاه سر این بالاییه کنین من همین✾
✾الان به یه چیزه زهله داری شک کردم✾
✾آدم های معمولی! سر کسایی که هستن خیلی زهله✾
✾داره! البته من دارم چی میگم توی این لحضات✾
✾بود یه حرف باور نکردنی ای شنیدم حرفش✾
✾خیلی باور نکردنی بود مگه نه البته✾
✾من دارم چی میگم شما که جای من نیستین✾
]]>
ععل عای 2018-08-21T18:15:14+01:00 2018-08-21T18:15:14+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/6195 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ♡بالایی یه مود بورد از اپل وایت هست♡♡راستی این مود بورد همون♡♡ایستک هست ولی من دیگه میترسم بگم♡♡ایستک چون ایستک رو به همون♡♡زیبایی میگن نمیدونم منظورم رو میفهمین یا نه♡♡ولی اگه شما گاگول ها هیچی سرتون♡♡نمیشه توی گوگل بزنین Aesthetic و عکساشو♡♡نگاه کنین بهتر درک میکنین و این مود بورد♡♡هم چندتا عکس به سبک یه خری هستن که تو موقعش♡♡داره میگه خودت یاده یه چیزی افتاد نباید چیزی♡♡که میگم بیاد تو ذهن اوشخصکو ایطوری همه چی♡♡نابود میشه خوووووووودت! خب بگذریم♡♡الان بود یاده یه چیزی افتادم که اسمش Girls♡♡Ni
♡بالایی یه مود بورد از اپل وایت هست♡
♡راستی این مود بورد همون
♡ایستک هست ولی من دیگه میترسم بگم♡
♡ایستک چون ایستک رو به همون♡
♡زیبایی میگن نمیدونم منظورم رو میفهمین یا نه♡
♡ولی اگه شما گاگول ها هیچی سرتون♡
♡نمیشه توی گوگل بزنین Aesthetic و عکساشو♡
♡نگاه کنین بهتر درک میکنین و این مود بورد♡
♡هم چندتا عکس به سبک یه خری هستن که تو موقعش♡
♡داره میگه خودت یاده یه چیزی افتاد نباید چیزی♡
♡که میگم بیاد تو ذهن اوشخصکو ایطوری همه چی♡
♡نابود میشه خوووووووودت! خب بگذریم♡
♡الان بود یاده یه چیزی افتادم که اسمش Girls♡
♡Night Out بود ولی از چارلی ژونم بود!!!!!♡
]]>
لک عصکرین انمه 2018-08-21T18:10:05+01:00 2018-08-21T18:10:05+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/6194 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ✿لاک اسکرین انیمه✿✿خب بگذریم یه چیزایی خیلی ایکی و ایکی✿✿هستن راستی حالم از انیمه بهم✿✿میخوره ولی میترسم اگه اسم وب رو تغییر✿✿بدم مردم نتونن وبم رو شناسایی✿✿کنن خب بگذریم الان بود یاده یه چیزی افتادم✿✿که داشت میگفت این آبنباتو بگیر یا✿✿همون Take this Lollipop! ولی باید با اکانت✿✿فیس بوک یکی رو دنبال میکردی که اسم✿✿نداره بعدش بعد چند روز یه عکسایی از خودت و✿✿اتاقت میده و اطلاعاتی که نمیزنه تو سرتون!✿✿و هدف خاصی نداره فقط میخواد بگه✿✿تو فضای مجازی راحت میشه به اطلاعات یکی✿✿دست پیدا کرد!✿
✿لاک اسکرین انیمه✿
✿خب بگذریم یه چیزایی خیلی ایکی و ایکی✿
✿هستن راستی حالم از انیمه بهم✿
✿میخوره ولی میترسم اگه اسم وب رو تغییر✿
✿بدم مردم نتونن وبم رو شناسایی✿
✿کنن خب بگذریم الان بود یاده یه چیزی افتادم✿
✿که داشت میگفت این آبنباتو بگیر یا
همون Take this Lollipop! ولی باید با اکانت✿
✿فیس بوک یکی رو دنبال میکردی که اسم
✿نداره بعدش بعد چند روز یه عکسایی از خودت و
✿اتاقت میده و اطلاعاتی که نمیزنه تو سرتون!
✿و هدف خاصی نداره فقط میخواد بگه
✿تو فضای مجازی راحت میشه به اطلاعات یکی
✿دست پیدا کرد!
]]>
ععارول 2018-08-21T18:01:47+01:00 2018-08-21T18:01:47+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/6193 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ⚜الان بود یاده گل زنبق افتادم بعدش⚜⚜یاده عوضی و مسخره سر او ایکیکو!!! بعدش⚜⚜یاده Fleur-De-Lis و بعدش یاده⚜⚜خار مریم! خب بگذریم دیزنی خیلی حال بهم زنه⚜⚜چون داستان اصلی انیمیشن هاش رو⚜⚜ویرایش میده:/ کارش رو هم یکی راه انداخته ایش⚜⚜الان بود یاده یه چیزی افتادم خدانکنه یه⚜⚜روزی چیزی که میگم رو بدونین بعدش تو کلتون⚜⚜بزنه که من اون رو میگم! بازم بگذریم⚜⚜الان بود ازم یاده یه چیزی افتادم تو حرفش کلمه⚜⚜کثیف هم وجود داشت ولی داشت میگفت⚜⚜شما نباید بدونین که من چیم⚜⚜راستی ها! ای سرته یاده یه کلمه اشن
⚜الان بود یاده گل زنبق افتادم بعدش
یاده عوضی و مسخره سر او ایکیکو!!! بعدش
⚜یاده Fleur-De-Lis و بعدش یاده
خار مریم! خب بگذریم دیزنی خیلی حال بهم زنه
⚜چون داستان اصلی انیمیشن هاش رو
⚜ویرایش میده:/ کارش رو هم یکی راه انداخته ایش
⚜الان بود یاده یه چیزی افتادم خدانکنه یه
⚜روزی چیزی که میگم رو بدونین بعدش تو کلتون
⚜بزنه که من اون رو میگم! بازم بگذریم
⚜الان بود ازم یاده یه چیزی افتادم تو حرفش کلمه
⚜کثیف هم وجود داشت ولی داشت میگفت
⚜شما نباید بدونین که من چیم
⚜راستی ها! ای سرته یاده یه کلمه اشنایی افتاد که
⚜دیروز بود دربارش حرف زدن!
]]>
جلو جیتی 2018-08-21T17:52:26+01:00 2018-08-21T17:52:26+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/6192 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ☆برای اینکه وب رو دوستان☆☆سخنگو تسخیر نکنه... میخوام چندتا پست غیر☆☆دوستان سخنگو بزارم که البته وقتی☆☆خودتون دیدین میدونین چندتا! خب بگذریم الان☆☆بود یاده یه چیزی افتادم که اسمش☆☆سگ خندان بود:)) اگه نمیدونین چی رو میگم این☆☆رو سرچ کنین: Smile Dog و اگه☆☆نتونستین تشخیص بدین کدومش رو میگم این عکس☆☆رو باز کنین:کلیک که البته این بهترین راه☆☆حل هست! راستی این واقعی هستا!☆☆دیدمش یاده MEME یا همون میم افتادم اگه واقعا☆☆اینطوری بود و واقعا واقعی نبود یعنی:☆☆چِه اِلِکی! هَرچی تو ایِکی هِسِه ی
☆برای اینکه وب رو دوستان☆
☆سخنگو تسخیر نکنه... میخوام چندتا پست غیر☆
☆دوستان سخنگو بزارم که البته وقتی☆
☆خودتون دیدین میدونین چندتا! خب بگذریم الان☆
☆بود یاده یه چیزی افتادم که اسمش
☆سگ خندان بود:)) اگه نمیدونین چی رو میگم این☆
رو سرچ کنین: Smile Dog و اگه
☆نتونستین تشخیص بدین کدومش رو میگم این عکس
☆رو باز کنین:کلیک که البته این بهترین راه
☆حل هست! راستی این واقعی هستا!
☆دیدمش یاده MEME یا همون میم افتادم اگه واقعا
☆اینطوری بود و واقعا واقعی نبود یعنی:
☆چِه اِلِکی! هَرچی تو ایِکی هِسِه ی نِباید باوَر کَه
]]>
عکز هایع عارجعلا 2018-08-13T12:55:35+01:00 2018-08-13T12:55:35+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/6191 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ♡سلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام!♡♡اومدم یه خبری بدم سامانه وب رو♡♡عوض کردم گایز^_^♡♡بقیش هم بنظرم♡♡خودتون♡♡میدونین! راستی از عنوان پست معلوم هست که♡♡توی ادامه مطلب چندتا عکس از آنجلا♡♡گذاشتم!^_^ ممکنه براتون♡♡بعضی از عکسا♡♡قدیمی باشه ولی اینطور نی! یه چیزی بهشون♡♡اضافه شده یا.... نگم بهتره چون که ممکنه♡♡منظور حرفم رو ندونین:|||||||||♡♡خب! منتظر چی هستین^^♡♡بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین ادآمـــــــــه~♡
♡سلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام!♡
♡اومدم یه خبری بدم سامانه وب رو♡
♡عوض کردم گایز^_^♡
♡بقیش هم بنظرم♡
♡خودتون♡
♡میدونین! راستی از عنوان پست معلوم هست که♡
♡توی ادامه مطلب چندتا عکس از آنجلا
♡گذاشتم!^_^ ممکنه براتون
♡بعضی از عکسا
♡قدیمی باشه ولی اینطور نی! یه چیزی بهشون
♡اضافه شده یا.... نگم بهتره چون که ممکنه
♡منظور حرفم رو ندونین:|||||||||
♡خب! منتظر چی هستین^^
♡بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین ادآمـــــــــه~
]]>
ѕoмe pнoтoѕ ғroм αɴɢelα 2018-07-29T06:53:22+01:00 2018-07-29T06:53:22+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/6188 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ♡بلاخره سایت ایمیج سرور از حالت♡♡آفلاین خارج شد! خب بگذریم♡♡من چقدر بی ادبم چرا سلام نکردم! خب♡♡بگذریم سلام خودت یه چیزی بود گفت♡♡آغا توی ایروزا کی گفته بود ایکی♡♡بعدش فهمید چی♡♡بوده کلمه سالی بود!خوووووووووودت♡♡راستی کسی که میگم شخصیت♡♡طاهره بود یا همون سالی آکورن و کت نویر♡♡واقعی^^خب بگذریم! خوووووودت♡♡وایسا نه بعدش سرشو سیاه میشه ای پستکوئه♡♡توی یه روزی میبینن میگن خودت♡♡خخخخخ! خب بگذریم الان بود یاده دوست صمیمیم♡♡یا همون کوثر افتادم به نظرتون کجاست♡
♡بلاخره سایت ایمیج سرور از حالت
♡آفلاین خارج شد! خب بگذریم
♡من چقدر بی ادبم چرا سلام نکردم! خب♡
♡بگذریم سلام خودت یه چیزی بود گفت
آغا توی ایروزا کی گفته بود ایکی
بعدش فهمید چی♡
♡بوده کلمه سالی بود!خوووووووووودت
♡راستی کسی که میگم شخصیت
♡طاهره بود یا همون سالی آکورن و کت نویر
♡واقعی^^خب بگذریم! خوووووودت
♡وایسا نه بعدش سرشو سیاه میشه ای پستکوئه
♡توی یه روزی میبینن میگن خودت
♡خخخخخ! خب بگذریم الان بود یاده دوست صمیمیم
♡یا همون کوثر افتادم به نظرتون کجاست
]]>
سه برگ، سه رنگ 2018-07-26T22:09:13+01:00 2018-07-26T22:09:13+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/6187 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ✿Three Leaves, Three Colors✿✿اسمش به ژاپنی میشه 三者三葉✿✿همشون شخصیت مریم هستن! یه مانگا و انیمه✿✿ژانرش کمدی هست و استودیوش✿✿دوگا کوبو Doga Kobo هست موزیک✿✿بای شوهی موتسوکی هست✿✿یا همون Shūhei Mutsuki پابلیشرش✿✿هوبونشا Houbunsha هست✿✿من تاحالا انیمش رو دیدم و مانگاش رو خوندم✿✿خب بگذریم همش یه چیزی فکر میکنم✿✿اگه اینطوری بود یعنی... Under the Moonlight✿✿داشتم آهنگ مون لایت از لیل ایکسان✿✿Lil Xan و چارلی ژونم رو میخونــــــــــدم✿✿خب بگذریـــــــــــــــــم✿
Three Leaves, Three Colors
اسمش به ژاپنی میشه 三者三葉
✿همشون شخصیت مریم هستن! یه مانگا و انیمه
✿ژانرش کمدی هست و استودیوش✿
✿دوگا کوبو Doga Kobo هست موزیک
✿بای شوهی موتسوکی هست
✿یا همون Shūhei Mutsuki پابلیشرش✿
هوبونشا Houbunsha هست
✿من تاحالا انیمش رو دیدم و مانگاش رو خوندم
✿خب بگذریم همش یه چیزی فکر میکنم
✿اگه اینطوری بود یعنی... Under the Moonlight
✿داشتم آهنگ مون لایت از لیل ایکسان
Lil Xan و چارلی ژونم رو میخونــــــــــدم
✿خب بگذریـــــــــــــــــم
]]>
Slow Start 2018-07-26T22:02:31+01:00 2018-07-26T22:02:31+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/6186 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ℂSlow Start Tumblr AnimeℂℂSlow Start Tumblrℂℂانگلیسی انیمه تو خود عنوان هستشℂℂبه نظرم درستش اسلو استارته!ℂℂیا به نظرم اسلاو استارتℂℂهمشون شخصیت مریم هستن^^ و کسی نمیتونهℂℂجلوی کارش رو بگیره خب بگذریمℂℂالان بود یاده یه چیزی افتادم که یه چیزی دید بعدشℂℂگفت میدونستی دیگه ایکی ایکی به نظرمℂℂچیزی که منظورش باهاش بود ترسو بوده! خبℂℂبگذریم الان بود یاده یه اهنگی از چارلیℂℂژونم افتادم که اسمش Girls Night Out بود^^ℂ
Slow Start Tumblr Anime
Slow Start Tumblrℂ
انگلیسی انیمه تو خود عنوان هستش
به نظرم درستش اسلو استارته!
یا به نظرم اسلاو استارت
ℂهمشون شخصیت مریم هستن^^ و کسی نمیتونهℂ
ℂجلوی کارش رو بگیره خب بگذریمℂ
ℂالان بود یاده یه چیزی افتادم که یه چیزی دید بعدشℂ
ℂگفت میدونستی دیگه ایکی ایکی به نظرمℂ
ℂچیزی که منظورش باهاش بود ترسو بوده! خبℂ
ℂبگذریم الان بود یاده یه اهنگی از چارلیℂ
ℂژونم افتادم که اسمش Girls Night Out بود^^ℂ
]]>
زوزازیمه 2018-07-21T20:57:36+01:00 2018-07-21T20:57:36+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/6185 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ✿این دوتا عکسا✿✿خیلی کاوایی هستن مگه نه؟!✿✿توی وبم یه سوتی ای به وجود اومده✿✿میخوام برم سوتیم رو درست✿✿کنم ولی فقط چیزه...✿✿نه مهم نیست!✿✿خب بگذریم دیگه یکی سرشه✿✿از کوه اورد بالا دیگه لبشه باز کرد دیگه✿✿گفت: من همین الان به یه موضوعی✿✿پی......بردم!حواستون باشه نمیخوام بگم چی هست!✿✿خب الان بود یاده یه چیزی افتادم یه✿✿کلمه‌ی بدبخت بیچاره ای هم دعوا کردن دلم میخواست✿✿بزنم تو دهنشون تا دیگه نتونن دعوا کنن✿✿کلمش هم اینطوری بود: حواست باشـ ـ ـ ـ ـ ـه✿
✿این دوتا عکسا✿
✿خیلی کاوایی هستن مگه نه؟!✿
✿توی وبم یه سوتی ای به وجود اومده✿
✿میخوام برم سوتیم رو درست✿
✿کنم ولی فقط چیزه...✿
✿نه مهم نیست!✿
✿خب بگذریم دیگه یکی سرشه✿
✿از کوه اورد بالا دیگه لبشه باز کرد دیگه✿
✿گفت: من همین الان به یه موضوعی✿
✿پی......بردم!حواستون باشه نمیخوام بگم چی هست!✿
✿خب الان بود یاده یه چیزی افتادم یه
کلمه‌ی بدبخت بیچاره ای هم دعوا کردن دلم میخواست
بزنم تو دهنشون تا دیگه نتونن دعوا کنن
✿کلمش هم اینطوری بود: حواست باشـ ـ ـ ـ ـ ـه
]]>
هلو هیلی 2018-07-21T20:52:34+01:00 2018-07-21T20:52:34+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/6184 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ☆الان بود یاده یه☆☆چیزی افتادم که داشت یه چیزی☆☆میگفت! فکر کنم حرفش داشت میگفت اون☆☆نم چنکا اون ور چی میگن؟ بعدش☆☆گفت میگن: اِ اِ اکس سی اکس☆☆راستی منظورش با☆☆آهنگ dreamer بود که البته نگاه سر این بالایی☆☆کنین برام آهنگش قوم هست چون تا☆☆میبینمش یاده دوتا چیز میوفتم.☆☆خب حالا نمیخوام☆☆درباره دوتا چیز های کار های قدیمی ای☆☆که هستن حرف بزنم.☆☆خب بگذریم..........!!! دیگه☆☆یکی گفت: اوووووووووووووووووووووووپ☆
☆الان بود یاده یه☆
☆چیزی افتادم که داشت یه چیزی☆
☆میگفت! فکر کنم حرفش داشت میگفت اون☆
☆نم چنکا اون ور چی میگن؟ بعدش☆
☆گفت میگن: اِ اِ اکس سی اکس☆
☆راستی منظورش با☆
☆آهنگ dreamer بود که البته نگاه سر این بالایی
☆کنین برام آهنگش قوم هست چون تا☆
☆میبینمش یاده دوتا چیز میوفتم.☆
☆خب حالا نمیخوام☆
☆درباره دوتا چیز های کار های قدیمی ای☆
☆که هستن حرف بزنم.☆
☆خب بگذریم..........!!! دیگه☆
☆یکی گفت: اوووووووووووووووووووووووپ☆
]]>
عاینایمایع بلاد 2018-07-21T20:47:35+01:00 2018-07-21T20:47:35+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/6183 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ⊹الان بود یاده یه⊹⊹چیزی افتادم که توی آهنگ R.I.P. از ریتا⊹⊹اورا میگفت: ⊹⊹Baby, come closer⊹⊹حرف من به اوکسکو یهویی!⊹⊹راستی اگه نگم این اوکسکو کی هست⊹⊹بهتره چون که حالم از اسمش⊹⊹بهم میخوره ولی خب⊹⊹ما اینم دیگه⊹⊹نه هیچی ولش!⊹⊹خب بگذریم این عکسا من رو یاده بلاد⊹⊹میندازن که البته بنظرم خودتون⊹⊹معنی بلاد رو نمیدونین⊹⊹همون Blood............................⊹⊹دلم نمیاد معنیش رو تو پســــتم بنویسمD:⊹
⊹الان بود یاده یه⊹
⊹چیزی افتادم که توی آهنگ R.I.P. از ریتا⊹
⊹اورا میگفت: ⊹
⊹Baby, come closer
⊹حرف من به اوکسکو یهویی!⊹
⊹راستی اگه نگم این اوکسکو کی هست⊹
⊹بهتره چون که حالم از اسمش⊹
⊹بهم میخوره ولی خب⊹
⊹ما اینم دیگه⊹
⊹نه هیچی ولش!
⊹خب بگذریم این عکسا من رو یاده بلاد⊹
⊹میندازن که البته بنظرم خودتون
⊹معنی بلاد رو نمیدونین
⊹همون Blood............................⊹
⊹دلم نمیاد معنیش رو تو پســــتم بنویسمD:⊹
]]>
زایزاونیمه 2018-07-21T20:42:59+01:00 2018-07-21T20:42:59+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/6182 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ♞این دوتا عکسارو♞♞دیدم و بعدش یاده لیمو افتادم اونم با♞♞این که این عکس بالایی هیچ♞♞اثری از لیمو توش♞♞نی!♞♞خب ولی میخوام الان دلیلش رو بگم♞♞رنگ های عکسش یه جورین♞♞من رو یاده لیمو♞♞میندازن!♞♞خب و بنظرم الان دیگه دلیل کارم که وقتی♞♞عکسش رو دیدم و یاده لیمو افتادم♞♞رو بدونین(نمیدونم چی گفتم:/)♞♞خب بگذریم مهم ترین نکته این پست اینه که:♞♞این پست از انیمه هست!!!!!!!♞
♞این دوتا عکسارو♞
♞دیدم و بعدش یاده لیمو افتادم اونم با♞
♞این که این عکس بالایی هیچ♞
♞اثری از لیمو توش♞
♞نی!♞
♞خب ولی میخوام الان دلیلش رو بگم♞
♞رنگ های عکسش یه جورین♞
♞من رو یاده لیمو♞
♞میندازن!♞
♞خب و بنظرم الان دیگه دلیل کارم که وقتی♞
♞عکسش رو دیدم و یاده لیمو افتادم♞
♞رو بدونین(نمیدونم چی گفتم:/)♞
♞خب بگذریم مهم ترین نکته این پست اینه که:♞
♞این پست از انیمه هست!!!!!!!♞
]]>
راپاسنسل 2018-07-21T20:37:25+01:00 2018-07-21T20:37:25+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/6181 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ♘عرر این بالایی چقدر♘♘سرش کیوتعععععععععععععععععع♘♘*____________*♘♘اونقدر سرش کیوت هست کع میخوام دربارش چندتا♘♘نظر مظر بدم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!♘♘خب قیافش خیلی نازع♘♘موهاش خیلی...♘♘باحالع♘♘لباسش خیلی زیبا میبا هست*~*♘♘بینیش خیلی کیوت میوت هست*~*♘♘لبخندش خیلی زیبا هست*~*♘♘چشماش خیلی کیوتع*_*♘♘و اما آخرین حرفم درمورد عکسش: ♘♘از نظر خودم که توی عکسش هیچ چیزه بدی نی(:♘
♘عرر این بالایی چقدر♘
♘سرش کیوتعععععععععععععععععع♘
♘*____________*♘
♘اونقدر سرش کیوت هست کع میخوام دربارش چندتا♘
♘نظر مظر بدم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!♘
♘خب قیافش خیلی نازع♘
♘موهاش خیلی...♘
♘باحالع♘
♘لباسش خیلی زیبا میبا هست*~*♘
♘بینیش خیلی کیوت میوت هست*~*♘
♘لبخندش خیلی زیبا هست*~*♘
♘چشماش خیلی کیوتع*_*♘
♘و اما آخرین حرفم درمورد عکسش: ♘
♘از نظر خودم که توی عکسش هیچ چیزه بدی نی(:♘
]]>
عاینایمای سایبز 2018-07-21T20:34:57+01:00 2018-07-21T20:34:57+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/6180 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ღاین دوتا عکس ها منღღرو یاده رنگ گرین میندازن یاღღهمون Green که البته کلمه گرین معنیهღღسبز رو میدع! و البته یاده سرღღیکی بیوفتین: بنظرم یهღღروح واردღღخونمونღღشده آخه اون موقع بود دیدمش از آشپز خونهღღیه صدایه وحشتناکی اومد! یعنیاღღتا صداش رو شنیدم...ღღنه مهم نی فکرღღمیکنین................ نهღღحرفم رو ادامه ندم بهتره چون که..........ღღهمش فکر میکنم......... نه:))ღ
ღاین دوتا عکس ها منღ
ღرو یاده رنگ گرین میندازن یاღ
ღهمون Green که البته کلمه گرین معنیهღ
ღسبز رو میدع! و البته یاده سرღ
ღیکی بیوفتین: بنظرم یهღ
ღروح واردღ
ღخونمونღ
ღشده آخه اون موقع بود دیدمش از آشپز خونهღ
ღیه صدایه وحشتناکی اومد! یعنیاღ
ღتا صداش رو شنیدم...ღ
ღنه مهم نی فکرღ
ღمیکنین................ نهღ
ღحرفم رو ادامه ندم بهتره چون که..........ღ
ღهمش فکر میکنم......... نه:))ღ
]]>