سرزمین روشن کارتون و انیمه 『WeLcOmE』 tag:http://pojigdr.mihanblog.com 2018-04-24T00:14:54+01:00 mihanblog.com آینیمجچ:/ 2018-04-23T10:50:32+01:00 2018-04-23T10:50:32+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/5702 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ♘ای بالاییکو کلمه خودته♘♘خب راستی این پایینیه خیلی الکیه♘♘چون هی ایطوری میکنه♘♘که چی شه♘♘راستی الان بود یاده یه چیزی افتادم که گفت♘♘ها خودت؟! کلمه خودت!! خب الان♘♘بود یاده یه چیزه دیگه ای هم♘♘افتادم که اسمش♘♘ماشین لباس شویی بود ولی هی یکیا♘♘کلمه های خودت♘♘هاشونه توش مینداختن تا فقط کلمه های خودتشو♘♘یا همون لباس هاشون تمیز باشه خب♘♘بگذریم دیگه یکی گفت♘♘خودتتتتتتتت♘
♘ای بالاییکو کلمه خودته♘
♘خب راستی این پایینیه خیلی الکیه♘
♘چون هی ایطوری میکنه♘
♘که چی شه♘
♘راستی الان بود یاده یه چیزی افتادم که گفت♘
♘ها خودت؟! کلمه خودت!! خب الان♘
♘بود یاده یه چیزه دیگه ای هم♘
♘افتادم که اسمش♘
♘ماشین لباس شویی بود ولی هی یکیا
کلمه های خودت♘
♘هاشونه توش مینداختن تا فقط کلمه های خودتشو♘
♘یا همون لباس هاشون تمیز باشه خب♘
♘بگذریم دیگه یکی گفت♘
♘خودتتتتتتتت♘
]]>
گیف عز غیراکلوز 2018-04-23T10:42:34+01:00 2018-04-23T10:42:34+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/5701 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ✪الان بود یاده یه آهنگی✪✪افتادم که اسمش ریدی فور ایت بود✪✪انگلیسیش ready for it ولی✪✪خواننده اش تیلور سوییفت جونتونـ ـ ـ ـ بود✪✪خب! حالا بپرسین چطوری یادش✪✪افتادم ایطوری بود این✪✪گیف بالایی رو✪✪دیدم بعدش یاده یه چیزی افتادم که توی✪✪موزیک ویدیوش بود خب✪✪الان بود یاده یه آهنگ✪✪ایرانی ای افتادم که میگفت تو رو دارم من چی✪✪کم دارم و نمیخوام بقیه اش رو بگم✪✪چون ورم آهنگ های ایرانی✪✪الکی و خودتی هستن✪
✪الان بود یاده یه آهنگی✪
✪افتادم که اسمش ریدی فور ایت بود✪
✪انگلیسیش ready for it ولی✪
✪خواننده اش تیلور سوییفت جونتونـ ـ ـ ـ بود✪
✪خب! حالا بپرسین چطوری یادش✪
✪افتادم ایطوری بود این✪
✪گیف بالایی رو✪
✪دیدم بعدش یاده یه چیزی افتادم که توی✪
✪موزیک ویدیوش بود خب✪
✪الان بود یاده یه آهنگ✪
✪ایرانی ای افتادم که میگفت تو رو دارم من چی✪
✪کم دارم و نمیخوام بقیه اش رو بگم✪
✪چون ورم آهنگ های ایرانی✪
✪الکی و خودتی هستن✪
]]>
عدیط عرام عنیمح 2018-04-23T10:35:42+01:00 2018-04-23T10:35:42+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/5700 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ★ها! خودت! ای بالاییکو★★کلمه خودت هسه!! راستی الان بود یاده یه★★چیزی افتادم برای دیدن چیزی که★★میگم بکلیک راستی اینا★★سالی آکورن و باربی بودن که دیدین(حالا شایدم★★عکس رو باز نکردین)★★مهمیش اینه که★★به من ربطی نداره که باز کردین★★یا نکردین مسخره ها:///★★ما اینیم دیگه!!!!★★راستی این پایینیه خیلی الکی هسه! چون که★★ایطوری کرده ولی کلمه مریم بدنشه★★بدست اوردهـــــــــــــــــــ!★★اوممممممم^______________^ایوپینگ★
★ها! خودت! ای بالاییکو★
★کلمه خودت هسه!! راستی الان بود یاده یه★
★چیزی افتادم برای دیدن چیزی که★
★میگم بکلیک راستی اینا★
★سالی آکورن و باربی بودن که دیدین(حالا شایدم★
★عکس رو باز نکردین)★
★مهمیش اینه که★
★به من ربطی نداره که باز کردین★
★یا نکردین مسخره ها:///★
★ما اینیم دیگه!!!!★
★راستی این پایینیه خیلی الکی هسه! چون که★
★ایطوری کرده ولی کلمه مریم بدنشه★
★بدست اوردهـــــــــــــــــــ!★
★اوممممممم^______________^ایوپینگ★
]]>
icon az anime!~ 2018-04-23T10:29:53+01:00 2018-04-23T10:29:53+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/5699 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ♡بالایی کرول تپس♡♡هست یا همون کلمه مریم^~^ راستی♡♡موهاش خیلی زشت و خودتیه♡♡چون معلوم نیست چطوری♡♡سازنده انیمه‌ش یه موهای ugly اینطوری ای♡♡اومده بوده توی ذهنش://// راستی♡♡تاحالا به گوش های کرول تپس شک♡♡کرده بودین؟؟؟من که آره♡♡راستی چشماش رو♡♡خیلی خودتی و تریمی(مریمی)هسه!!!!!♡♡خب میخوام یه چیزی درباره♡♡این دوتا عکس توی♡♡این پسته بگم اینا آیکون هستن://///پ‌ن‌پ فکر کردین♡♡عکس معمولی هست:////از عنوان هم معلومه♡
♡بالایی کرول تپس♡
♡هست یا همون کلمه مریم^~^ راستی♡
♡موهاش خیلی زشت و خودتیه♡
♡چون معلوم نیست چطوری♡
♡سازنده انیمه‌ش یه موهای ugly اینطوری ای♡
♡اومده بوده توی ذهنش://// راستی♡
♡تاحالا به گوش های کرول تپس شک♡
♡کرده بودین؟؟؟من که آره♡
♡راستی چشماش رو♡
♡خیلی خودتی و تریمی(مریمی)هسه!!!!!♡
♡خب میخوام یه چیزی درباره♡
♡این دوتا عکس توی♡
♡این پسته بگم اینا آیکون هستن://///پ‌ن‌پ فکر کردین
عکس معمولی هست:////از عنوان هم معلومه♡
]]>
گیف فرام باربی‌پرنسس جزیره 2018-04-23T10:20:29+01:00 2018-04-23T10:20:29+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/5698 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ✎این گیف بالاییه✎✎کلمه سحر و کلمه طاهره هستن!^~^✎✎راستی الان بود یه چیزی اومد✎✎تو کلم اگه هم نگم✎✎بهتره چون که دیگه اوکسکو فهمید چیه میگوم✎✎دیگه سرش سیاه شد هرچی باشه✎✎یکی که توی فکرم هست✎✎خیلی کار هاش الکی بود و حال بهم زن✎✎چون تا دید من انیمه رو میشناسم✎✎خودش هم تقلید کرد:////✎✎خیلی سر به سرم میذاشت خب الان میگم کسی✎✎که بود کیه عسل که البته تو نصف پستام✎✎دربارش حرف زدم.____.✎✎به قول یه خنگ هایی:کلمه خودت بـــود✎
✎این گیف بالاییه✎
✎کلمه سحر و کلمه طاهره هستن!^~^✎
✎راستی الان بود یه چیزی اومد✎
✎تو کلم اگه هم نگم✎
✎بهتره چون که دیگه اوکسکو فهمید چیه میگوم✎
✎دیگه سرش سیاه شد هرچی باشه✎
✎یکی که توی فکرم هست✎
✎خیلی کار هاش الکی بود و حال بهم زن✎
✎چون تا دید من انیمه رو میشناسم✎
✎خودش هم تقلید کرد:////✎
✎خیلی سر به سرم میذاشت خب الان میگم کسی✎
✎که بود کیه عسل که البته تو نصف پستام
✎دربارش حرف زدم.____.✎
✎به قول یه خنگ هایی:کلمه خودت بـــود✎
]]>
قومروزن 2018-04-23T10:10:37+01:00 2018-04-23T10:10:37+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/5697 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ 【الان بود یاده یه آهنگی】【افتادم که اسمش بد ات لاو بید=}】【راستی خوانندش هالزی هست^~^】【ملیسا2 اند نیکو لاور آهنگ هاشن0~0راستی نمیدونم】【چرا الان بود حس کردم یه دانکی ای گفت:】【shatow تو موقع کارش کلمه خودت】【بدنشه بدست اورده:///اوپ】【خب بگذریم】【بالایی رو چه منظره ی باحال اند خوشگلی】【یه چی بگم شاید باورتون نشه】【ولی من تصمیم گرفتم که با دیگران انگلیسی】【صحبت کنم.... نه شوخیدم ولی تو】【این روزا بود داشتم با】【یکی انگلیسی حرف میزدم هیچی نفهمید یه جاییش】【بود بهش گفتم you are donkey نفهمید:///】
【الان بود یاده یه آهنگی】
【افتادم که اسمش بد ات لاو بید=}】
【راستی خوانندش هالزی هست^~^
【ملیسا2 اند نیکو لاور آهنگ هاشن0~0راستی نمیدونم】
【چرا الان بود حس کردم یه دانکی ای گفت:】
【shatow تو موقع کارش کلمه خودت】
【بدنشه بدست اورده:///اوپ】
【خب بگذریم】
【بالایی رو چه منظره ی باحال اند خوشگلی】
【یه چی بگم شاید باورتون نشه】
【ولی من تصمیم گرفتم که با دیگران انگلیسی】
【صحبت کنم.... نه شوخیدم ولی تو】
【این روزا بود داشتم با】
【یکی انگلیسی حرف میزدم هیچی نفهمید یه جاییش】
【بود بهش گفتم you are donkey نفهمید:///】
]]>
وینکوس کولاپ 2018-04-23T10:03:00+01:00 2018-04-23T10:03:00+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/5696 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ✦ای بالاییکو کلمه خودته✦✦راستی الان بود یاده یه soffa هایی افتادم✦✦که مثله تاب بودن ولی کلمه خودت✦✦میرفت روشون می نشست✦✦خب!ورم کلمه خودت الکیه!!!!!✦✦سر او ایمی رزکو:قوم!!✦✦خب بگذریم الان بود یاده آدیداس افتادم://✦✦بعدش یاده نایکی افتادم:////✦✦گفت خودت!!!!✦✦تا چیزاش رو میبینم یاده یه خودتی ای میوفتم✦✦که البته کسی که هسه خیلی میگه خودت✦✦راستی!ای پایینیکو خیلی✦✦سه بعدی هسه! اوپ✦✦خب...یه چیزی بود اســــم کُشتی بود:/✦
✦ای بالاییکو کلمه خودته✦
✦راستی الان بود یاده یه soffa هایی افتادم✦
✦که مثله تاب بودن ولی کلمه خودت✦
✦میرفت روشون می نشست✦
✦خب!ورم کلمه خودت الکیه!!!!!✦
✦سر او ایمی رزکو:قوم!!
✦خب بگذریم الان بود یاده آدیداس افتادم://
✦بعدش یاده نایکی افتادم:////
✦گفت خودت!!!!
✦تا چیزاش رو میبینم یاده یه خودتی ای میوفتم
✦که البته کسی که هسه خیلی میگه خودت
✦راستی!ای پایینیکو خیلی
✦سه بعدی هسه! اوپ
✦خب...یه چیزی بود اســــم کُشتی بود:/
]]>
thee littlee mermaidd 2018-04-23T09:57:35+01:00 2018-04-23T09:57:35+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/5695 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ღها! ای بالاییکو کلمه خودتღღهسه! ایوپ خب بگذریم یه روزی بود دیدمღღیکی ایطوری که بعدش در اولینღღفرصت افتاد روی زمینღღبعدش یکی به یکیღღگفت یه چیزیღღبگوم شاید باورت نشه ولی مو برای اولینღღبار افتادن و الکی شدن ای یاروکوعهღღدیدمـ ! ـ ! خیلی کارش ختیღღبود چون که از هیچیღღخبر نداشته کهღღتو موقعش یکی یه آهنگیه پلی کرده بودهღღو به صورت نامرئی یه آهنگیღღاومده بوده روی کارشღ
ღها! ای بالاییکو کلمه خودتღ
ღهسه! ایوپ خب بگذریم یه روزی بود دیدمღ
ღیکی ایطوری که بعدش در اولینღ
ღفرصت افتاد روی زمینღ
ღبعدش یکی به یکیღ
ღگفت یه چیزیღ
ღبگوم شاید باورت نشه ولی مو برای اولینღ
ღبار افتادن و الکی شدن ای یاروکوعهღ
ღدیدمـ ! ـ ! خیلی کارش ختیღ
ღبود چون که از هیچیღ
ღخبر نداشته کهღ
ღتو موقعش یکی یه آهنگیه پلی کرده بودهღ
ღو به صورت نامرئی یه آهنگیღ
ღاومده بوده روی کارشღ
]]>
چوتکو اتوسبما 2018-04-23T09:52:11+01:00 2018-04-23T09:52:11+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/5694 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ⚝ورم خـــــــــــــودتی و زشت هسه⚝⚝راستی ورم ای یاروکو کلمه مریمی هسه⚝⚝خب بگذریم الان بود یاده یه موضوعی⚝⚝افتادوم که یه کاری که یه⚝⚝زشتی بدن یه زشتی⚝⚝رو بدست بیاره⚝⚝خب حالا نمیخوام درباره چیزه خودتیش⚝⚝حرف بزنوم=}}}راستی این⚝⚝بالایی خیلی کلمه مریمیه⚝⚝خب.... ورم چشمای انیمه ها خودتی و زشته⚝⚝چون ایطوری کرده داخل چشماشون⚝⚝هم کلمه مریم رفته:}}}}}⚝⚝ایوپ!!!!!!!!!!⚝⚝الان بود یاده یه‌چیزی افتادم که هم نگم چیه بهتره⚝
⚝ورم خـــــــــــــودتی و زشت هسه⚝
⚝راستی ورم ای یاروکو کلمه مریمی هسه⚝
⚝خب بگذریم الان بود یاده یه موضوعی⚝
⚝افتادوم که یه کاری که یه⚝
⚝زشتی بدن یه زشتی
⚝رو بدست بیاره⚝
⚝خب حالا نمیخوام درباره چیزه خودتیش⚝
⚝حرف بزنوم=}}}راستی این⚝
⚝بالایی خیلی کلمه مریمیه⚝
⚝خب.... ورم چشمای انیمه ها خودتی و زشته⚝
⚝چون ایطوری کرده داخل چشماشون⚝
⚝هم کلمه مریم رفته:}}}}}⚝
⚝ایوپ!!!!!!!!!!⚝
⚝الان بود یاده یه‌چیزی افتادم که هم نگم چیه بهتره⚝
]]>
غارنیمح 2018-04-23T09:46:24+01:00 2018-04-23T09:46:24+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/5693 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ♛قوم یه روزی بود گفت♛♛صندلی پادشاهی قووم دیگه سر او ایمی رزکو♛♛وارد ماجرا شد: قوم. سر به ای♛♛قومی! راستی الان بود♛♛یاده یکی افتادم که♛♛توی گوگل پلاس بود ولی اسمش رو♛♛کرده بود Handsome Jack♛♛ولی فکر کنم منظورش♛♛با یه زشتی بود که♛♛البته وقتی عبارت انگلیسی توی این پست♛♛رو سرچ کنین براتون کسی که بود♛♛رو میاره راستی قوووم♛♛تا اسم jack رو میبینم یاده یه کلمه ای♛♛و یه عکسی میوفتم قوووم.!!!(سر او ایمی‌رزکو!)♛
♛قوم یه روزی بود گفت♛
♛صندلی پادشاهی قووم دیگه سر او ایمی رزکو♛
♛وارد ماجرا شد: قوم. سر به ای♛
♛قومی! راستی الان بود♛
♛یاده یکی افتادم که♛
♛توی گوگل پلاس بود ولی اسمش رو♛
♛کرده بود Handsome Jack♛
♛ولی فکر کنم منظورش♛
♛با یه زشتی بود که♛
♛البته وقتی عبارت انگلیسی توی این پست♛
♛رو سرچ کنین براتون کسی که بود♛
♛رو میاره راستی قوووم♛
♛تا اسم jack رو میبینم یاده یه کلمه ای♛
♛و یه عکسی میوفتم قوووم.!!!(سر او ایمی‌رزکو!)♛
]]>
gif ewer aftr high 2018-04-23T09:41:27+01:00 2018-04-23T09:41:27+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/5692 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ 『قوم. ای کلمه خودت هسه』『تو ای لحضات بود یه چیزی دیدوم شاخ』『در اوردم راستی الان بود یاده』『یه چیزی افتادم که گفت』『یه چیزی دیده بوده』『بعدش شاخ در اورده بوده راستی چیزی که』『میگفت کلمه ملیسا2 بود^_^~~~~』『راستی الان بود این گیف بالایی』『رو دیدم یاده نیوشا افتادم』『بعدش یاده یه چیزی』『افتادم که هر ساعت خدا اعلام می کرد که』『ریون کویینِ خودتیه واقعی در』『جهان هسه:|||||||||||||||』『کاراشه کلمه خودتــــــــــــــ』『داشت میکهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ』
『قوم. ای کلمه خودت هسه』
『تو ای لحضات بود یه چیزی دیدوم شاخ』
『در اوردم راستی الان بود یاده』
『یه چیزی افتادم که گفت』
『یه چیزی دیده بوده』
『بعدش شاخ در اورده بوده راستی چیزی که』
『میگفت کلمه ملیسا2 بود^_^~~~~』
『راستی الان بود این گیف بالایی』
『رو دیدم یاده نیوشا افتادم』
『بعدش یاده یه چیزی』
『افتادم که هر ساعت خدا اعلام می کرد که』
『ریون کویینِ خودتیه واقعی در』
『جهان هسه:|||||||||||||||』
『کاراشه کلمه خودتــــــــــــــ』
『داشت میکهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ』
]]>
yell o w 2018-04-23T09:33:47+01:00 2018-04-23T09:33:47+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/5691 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ❃بالایی رو دیدم یاده یکی❃❃افتادم که اسمش کلمه خودت بود:///❃❃در واقع من وقتی دیدمش یاده❃❃کسی نیوفتادم!!!!!!!!❃❃اوا راستی تا کلمه اوا رو میبینم یاده یه ocی❃❃میوفتم که اسمش اِوا بود ولی یه oc❃❃فرام انگری بردز خودتی بود❃❃که گفت خودت^~^❃❃اووووووووووپ❃❃راستی این پایینی رو تا دیدمش یاده یکی افتادم❃❃که اسمش بخی بود ولی کلمه خودت❃❃بدنشه بدست اورده بود!!!❃❃الان تو کلم اومد که❃❃کلمه مریم بدنه این عکس پایینی رو بدست‌اورده❃
❃بالایی رو دیدم یاده یکی❃
❃افتادم که اسمش کلمه خودت بود:///❃
❃در واقع من وقتی دیدمش یاده❃
❃کسی نیوفتادم!!!!!!!!❃
❃اوا راستی تا کلمه اوا رو میبینم یاده یه ocی❃
❃میوفتم که اسمش اِوا بود ولی یه oc
❃فرام انگری بردز خودتی بود❃
❃که گفت خودت^~^
❃اووووووووووپ❃
❃راستی این پایینی رو تا دیدمش یاده یکی افتادم❃
❃که اسمش بخی بود ولی کلمه خودت❃
❃بدنشه بدست اورده بود!!!❃
❃الان تو کلم اومد که❃
❃کلمه مریم بدنه این عکس پایینی رو بدست‌اورده❃
]]>
مورلارن 2018-04-23T09:26:08+01:00 2018-04-23T09:26:08+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/5690 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ✧ای بالاییکو خیلی خودتیه✧✧مگه نه؟راستی الان بود یاده یه چیزی✧✧افتادم که یکی بود که ایطوری✧✧کرده بود ولی سرش✧✧مثله مِردِ اولِنا بود ولی اسمش نیلز بود اینم سرش✧✧برای دیدن کلش بکلیک و از نتیجه✧✧لذت ببرین!راستی اومدم یه✧✧خبری بدم بازیِ مای تاکینگ آنجلا آپدیت✧✧شده^_- اونم همراه با یه لباسه✧✧جدید اند خودتی!!!!!✧✧خب دیگه حرفی در مورد این موضوع ندارم✧✧ولی تنها حرفم اینه که:.......✧✧آنجلا خیلی خودتیه!!✧✧اینا کلمه پرنیا هستـــــــــــــن!!!✧✧چه زشت اند✧✧خودتی هســــ ــ ــ ـــ ـــه!!!!✧
✧ای بالاییکو خیلی خودتیه✧
✧مگه نه؟راستی الان بود یاده یه چیزی✧
✧افتادم که یکی بود که ایطوری✧
✧کرده بود ولی سرش✧
✧مثله مِردِ اولِنا بود ولی اسمش نیلز بود اینم سرش✧
✧برای دیدن کلش بکلیک و از نتیجه✧
✧لذت ببرین!راستی اومدم یه✧
✧خبری بدم بازیِ مای تاکینگ آنجلا آپدیت✧
✧شده^_- اونم همراه با یه لباسه✧
✧جدید اند خودتی!!!!!
✧خب دیگه حرفی در مورد این موضوع ندارم
✧ولی تنها حرفم اینه که:.......
✧آنجلا خیلی خودتیه!!
✧اینا کلمه پرنیا هستـــــــــــــن!!!
✧چه زشت اند
✧خودتی هســــ ــ ــ ـــ ـــه!!!!
]]>
پرکوهرانتس 2018-04-23T09:21:18+01:00 2018-04-23T09:21:18+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/5689 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ☠به قول یه خنگ هایی:☠☠ها آ دیگه بنظرم از مشکلات خبری نی☠☠چون مو یه راه حل بهتری برای☠☠پیدا کردن عکس مناسب☠☠برای پست هام پیدا☠☠کردم اگه هم نگم چیه بهتره!!! هرچی باشه☠☠راه حلش خیلی خودتیه! اند اوپینگ☠☠خب بگذریم ورم ای گیف☠☠پایینی‌کو الکیه☠☠چون هی☠☠یه چیزه سه بعدی ای ایطوری میکنه بعدش☠☠یه چیزه روحی ای جلوی کارشه☠☠میگیره!!!خودَتتتتتتت!☠☠تو موقعش هم کلمه پرنیا بدنشه بدست اورده!☠
☠به قول یه خنگ هایی:☠
☠ها آ دیگه بنظرم از مشکلات خبری نی☠
☠چون مو یه راه حل بهتری برای☠
☠پیدا کردن عکس مناسب☠
☠برای پست هام پیدا☠
☠کردم اگه هم نگم چیه بهتره!!! هرچی باشه☠
☠راه حلش خیلی خودتیه! اند اوپینگ☠
☠خب بگذریم ورم ای گیف☠
☠پایینی‌کو الکیه☠
☠چون هی☠
☠یه چیزه سه بعدی ای ایطوری میکنه بعدش☠
☠یه چیزه روحی ای جلوی کارشه☠
☠میگیره!!!خودَتتتتتتت!☠
☠تو موقعش هم کلمه پرنیا بدنشه بدست اورده!☠
]]>
جلام 2018-04-23T09:17:18+01:00 2018-04-23T09:17:18+01:00 tag:http://pojigdr.mihanblog.com/post/5688 ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ 〖عنوان خودش داره〗〖بهتون با زبان پانته‌آیی سلام موگوله〗〖خب!میخوام یه خبری بدم〗〖امروز می اند مای سیسترز که البته بنظرم〗〖میدونین کیا هستن یا شایدم نمیدونین〗〖میخواستیم بریم ژندرسه〗〖بعدش وقتی وارد ماشین شدیم دیدم که مامانمون داره〗〖داره با یه دانکی ای حرف میزنه بعدش〗〖گفت که ژندرسه تعطیل هست!〗〖میدرسهههههههههه〗〖خب!میخوام یه چیزی بگم هی یه کلمه اینطوری〗〖ای میاد تو ذهنم مرحمت بزرگ اگر چه〗〖سرزمین بزرگ کارتون و خودت〗〖گفتن! گه سر یکی گفت:〗〖داره ضایع میکنه〗
〖عنوان خودش داره〗
〖بهتون با زبان پانته‌آیی سلام موگوله〗
〖خب!میخوام یه خبری بدم〗
〖امروز می اند مای سیسترز که البته بنظرم〗
〖میدونین کیا هستن یا شایدم نمیدونین〗
〖میخواستیم بریم ژندرسه〗
〖بعدش وقتی وارد ماشین شدیم دیدم که مامانمون داره〗
〖داره با یه دانکی ای حرف میزنه بعدش〗
〖گفت که ژندرسه تعطیل هست!〗
〖میدرسهههههههههه〗
〖خب!میخوام یه چیزی بگم هی یه کلمه اینطوری〗
〖ای میاد تو ذهنم مرحمت بزرگ اگر چه〗
〖سرزمین بزرگ کارتون و خودت〗
〖گفتن! گه سر یکی گفت:〗
〖داره ضایع میکنه〗
]]>