اینام بیکار بیدن

سه شنبه 29 دی 1394 09:37 ب.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
حتمــــا بیـــکار بـــــودن
بـــــه فـــــکر تفــــــریح افتـــــــادنÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 11 مرداد 1395 10:47 ب.ظ

فرانکی

سه شنبه 29 دی 1394 09:31 ب.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
Frankie Stein
خیلی خوشگله*=*ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 11 مرداد 1395 10:46 ب.ظ

رینبو برایت

سه شنبه 29 دی 1394 09:21 ب.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
فک کنم یه اسب هم داشتÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 11 مرداد 1395 10:48 ب.ظ

نــمیدونم

سه شنبه 29 دی 1394 08:36 ب.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
Pig Goat Banana Cricket
فــــــــاز اینـــــــاروÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 11 مرداد 1395 10:54 ب.ظ

به چی زل میزنی*-*

سه شنبه 29 دی 1394 07:21 ب.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
فو : فی..یه چیزی شده..
فی : جان دلم چی شده
فو : صورتم رو ببین
ناگهان فی فو را نگاه نمایید:
فو : زل زدم به هارویP:ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 11 مرداد 1395 10:46 ب.ظ

کیک

سه شنبه 29 دی 1394 06:57 ب.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
میخوام عکس کیک
هایی که امروز خوردیم
رو بزارم توی این پست
کجا میری توی ادامه هست
عکس بالام منم کسی نشه:/
که روحشو سیاه میکنم یا
میام سر قبرش پارتی میگیرم

ادامه مطلب

ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 11 مرداد 1395 11:00 ب.ظ

فرانکی

سه شنبه 29 دی 1394 05:18 ب.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
شخصیت دوستم باران(خوک خوشتیپ)
انــگلیسی:
FrankieÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: سه شنبه 29 دی 1394 05:20 ب.ظ

فی اند فو

سه شنبه 29 دی 1394 05:14 ب.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
Fee And FooÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 11 مرداد 1395 10:55 ب.ظ

جودی و فو

سه شنبه 29 دی 1394 05:08 ب.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
judy And Foo!^!
من فو هستمـــا*^*
جودی واقعی نیســت ها-^-ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 11 مرداد 1395 11:03 ب.ظ

منظره زیبا

سه شنبه 29 دی 1394 05:02 ب.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
به نظرم تو شهر اشباح بید
کیا موافق هستند*^*ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 11 مرداد 1395 11:04 ب.ظ

مکان

سه شنبه 29 دی 1394 05:02 ب.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
به انگلیسی سرچ کنین
spirited away tumblr backgrounds
spirited away scenery
spirited away background
howl's moving castle scenery
kiki's delivery service scenery
spirited away bath house interior
studio ghibli sceneryÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 11 مرداد 1395 11:07 ب.ظ

وای این ها را

سه شنبه 29 دی 1394 05:00 ب.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
یکی گفت بیشتر ازش آپ کن
اسم شخصیت اصلیش
چیهیرو هستÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 11 مرداد 1395 11:10 ب.ظ

اندی

سه شنبه 29 دی 1394 04:39 ب.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
angel's friends andy
اندی این وینترÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 11 مرداد 1395 11:12 ب.ظ

سومیکو گوراشی

سه شنبه 29 دی 1394 04:38 ب.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
Sumikko gurashi
کارتون کره ایÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 11 مرداد 1395 11:12 ب.ظ

فکر کردم

سه شنبه 29 دی 1394 04:34 ب.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
فک کردم اینا
استیکر تلگرام یا یه
کوفت دیگه هستن من خودم
تلگـــــرامی امÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 11 مرداد 1395 11:14 ب.ظÊÚÏÇϘá ÕÝÍÇÊ : 22 1 2 3 4 5 6 7 ...

ÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå