گیف عصلیپ عز عنیمح

پنجشنبه 24 خرداد 1397 02:06 ق.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
❁این پایینیه رو دیدم یاده یه❁
❁چیزی افتادم که اسمش ساعت کوک دار بود❁
❁به قول یه خنگ هایی: دیگه چیزش❁
❁گفت روچ! یاده یه چیزی❁
❁افتاد!! خب بگذریم❁
❁الان بود یاده❁
❁یه چیزی افتادم که البته من وقتی حرفش رو شنیدم❁
❁همین گیفه بالایی رو! به قول یه خنگ هایی:❁
❁به درک که گفتوم یه خودتیه ایطوری❁
❁ای قیافم هست! خب بگذریم❁
❁الان بود یاده پتو❁
افتادم و❁
❁بعدش یاده بالشت افتــــادم!!!! به قول یه❁❁
❁❁خنگ هایی: نهه! کار های قدیمی! تستر شجاع!❁ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: پنجشنبه 24 خرداد 1397 02:15 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå