غازنیمه

سه شنبه 22 خرداد 1397 01:34 ق.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
〖الان بود یاده انیمه کیل لا کیل افتادم〗
〖به قول یه خنگ هایی:〗
〖سر یکی که توی انیمه اش هست مثله مِردِ اولِنا〗
〖هسه! راستی منظورم با ریوکو ماتویی
〖هست! که البته کلمه مریم
〖خیلی بدن کسی که هسه یِ بدست میاره!
〖خب بگذریم نمیدونم چرا الان
〖بود به دلیل یاده
〖چیپس
〖افتادم بعدش یاده آب افتادم و بعدش یاده رنگ
〖نقره ای افتادم و بعدش یاده رنگ
〖طلایی افتادم و بعدش
〖صدتا چیز میزه دیگه که
اگه نگم چی هستن بهتره! راستی به قول
یه خنگ هایی: ها آ اینپایینی ها کلمه مریم هستن!!ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: سه شنبه 22 خرداد 1397 01:43 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå