گیف عز عوعوژانتز

سه شنبه 22 خرداد 1397 12:57 ق.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
★این گیفه پایینی رو!★
★داره میگه Has a Life یعنی: ★
★مگه خودتون نمیدونین؟★
★راستی چقدر من★
★اینو بهتون میگم گناه دارین! آخه ممکنه یه وقت★
★معنیش رو ندونین خب بگذریم
★به قول یه خنگ هایی:★
★ها آ ورم★
★یه کلمه هایی لباس شتویی هسن! اونم کلمه ای★
★نیست به نام کلمه.... نه نمیگم★
★اول کلمه اش هم★
★w هست★
★یه روز هایی بود کلمه اش رو میدیدم برام★
★لباس شتویی می شد نمیگفم!★ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: سه شنبه 22 خرداد 1397 01:02 ق.ظنمایش نظرات 1 تا 30

ÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå