پارادایس کیس

دوشنبه 21 خرداد 1397 01:43 ق.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✿همشون شخصیت مریم هستن!✿
✿Paradise Kiss✿
✿پست بعدی از یکی از شخصیت های توی انیمه✿
✿اش هست که البته خیلی کلمه مریم✿
✿بدنش رو بدست میاره✿
✿راستی الان✿
✿بود یاده یه کارتونی افتادم ولی متاسفانه✿
✿اسمش رو یادم رفته ولی به قول✿
✿یه خنگ هایی: بنظروم چیزش واقعا اومده تو ذهنوم✿
✿و چیزش وجود نداشته! خب بگذریم✿
✿این گیف بالایی رو! قیافش✿
✿خیلی باحاله!✿
✿اند کیوت میوت! شوخیدم زیادم کیوت میوت✿
✿نیست! خب بگذریم من برم پست بعدی رو بذارم!✿ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 21 خرداد 1397 01:51 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå