یع عدیط عظ علصاع

دوشنبه 21 خرداد 1397 01:36 ق.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
★این ادیت بالایی رو★
★الان که داری بهش نگاه میکنی فکر میکنی
★توی ادیتش چیزه بدی نیست! خب★
★بگذریم میخوام درباره★
★ادیتش چندتا★
★نظر بدم! خب ادیتش خیلی خوشگله، ادیتش خیلی★
★قرمز و صورتی هست! ادیتش خیلی★
★به قول یه خنگ هایی: دلگیره★
★ادیتش خیلی میشه گفت زیادم خوشگل نی(اونم با این★
★که من توی اولین حرفم گفتم ادیتش خیلی★
★خوشگله!) تا توی ادیتش چشم★
★کار میکنه صورت★
★ناراحت دیده میشه! خب و اما آخرین حرفم اون کلمه★
★که نوشته monster? خیلی اوپیه★ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 21 خرداد 1397 01:41 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå