عیراعلوز عیکی واع

سه شنبه 15 خرداد 1397 01:51 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
〖به قول یه خنگ هایی:〗
〖شیتو! تا mood board رو میبینم یاده یه〗
〖چیزی میوفتم! کلمه شدو بود^~^〗
〖بازم به قول یه خنگ هایی:〗
〖به درک که داروم〗
〖یه کاره〗
〖ایطوری ای میکونوم! راستی الان بود یاده یه آهنگه〗
〖هالزی ای افتادم که اسمش drive بود!〗
〖بعدش یاده یه چیزی افتادم〗
〖که جسد آهنگش〗
〖توی آخرای موزیک ویدیو new americana بود〗
〖راستی هرکی موزیک ویدیوش رو ندیده〗
〖یعنی عقب موندس!!!!!!〗
〖خب بگذریم
〖من میخوام برم آپ بعدی رو بوگولم!ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: سه شنبه 15 خرداد 1397 01:57 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå