وکالوید وی هارت ایت

سه شنبه 15 خرداد 1397 12:43 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✦عنوان به انگلیسی:
✦Vocaloid We Heart It
✦گه گفتن روچ! یاده یه چیزی افتاد که سه نفر
✦ایطوری کرده بودن:|||! راستی
✦الان بود یاده یه چیزی
✦افتادم که نوشتم
✦Anime Bee Tumblr
✦بعدش برام چیزی بالا نیورد! خب بگذریم الان بود
✦بازم یاده یه چیزی افتادم که یه چیزی
✦درباره آتش فشان گفت!
✦خب بعدش یاده
✦دارک وب
✦افتادم! به قول یه خنگ هایی:چیزشه یکی زده!
✦راستی... ها آ روچ یه چیزی بود گفت: آنیــــــن!!!!!ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: سه شنبه 15 خرداد 1397 12:49 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå