مؤعائا

یکشنبه 13 خرداد 1397 02:46 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
【یه روزی بود گفت】
【مو توانا هستوم! توانا به مو میگن! و چندتا】
【چرت و پرت دیگه! راستی به قول】
【یه خنگ هایی: الان بود یاده】
【یه چیزی افتادوم】
【که روی】
【توانا بودنش صدای F@** اومد!!】
【بعدش هی میگفت: توانا به مو میگن! و صدتا】
【حرف دیگه! به قول یه خنگ هایی:】
【کارشو ته خنده بود! راستی】
【الان بود یاده یه】
【چیزی】
【افتادم که داشت میگفت لامپ اضافی خاموش!】
【راستی این ادیت بالایی با خودش چی فکر】
【کرده! فکر کرده خیلی ترسناکع!】ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: یکشنبه 13 خرداد 1397 02:51 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå