عؤانا

جمعه 11 خرداد 1397 09:59 ق.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
. . . . . . . . . . . . . . .✎
✎مو همش چی گیروم میاد! میخواستم ادیت از✎
✎موانا پیدا کنم! که البته صدتا یافتم✎
✎خیلی خوشگل بودن!✎
✎دلم میخواست همشون رو بذارم ولی چه میشه کرد✎
✎که..... اینجاش دیگه مهم نیست راستی✎
✎الان بود یاده یه چیزی افتادم✎
✎که اسمش اپل بود✎
✎ولی جسدش هی روی یه گوشی هایی میدرخشید✎
✎به قول یه خنگ هایی: چیزشه یکی✎
✎ساخته! مو که موانایه فکر✎
✎کردوم!!!! راستی الان
بود یاده یه چیزی افتادم! که اسمش قوطی رنگ بود!✎
. . . . . . . . . . . . . . .✎ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: - -ÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå