عنیچه

جمعه 11 خرداد 1397 09:39 ق.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✪آهنگ بود یاده اسکچ افتادم✪
✪بعدش یاده یه سایتی افتادم که اسمش pixiv بود✪
✪به قول یه خنگ هایی: سایتشه یکی زده✪
✪راستی الان بود یاده یه چیزی✪
✪افتادم که اسمش ستاره✪
✪دنباله دار بود✪
✪ولی✪
✪واقعا درستش کلمه روج دنباله دار بود!!!✪
✪راستی این عکس پایینی رو! نمیدونم چرا وقتی
✪دیدم یهویی انرژی مثبت گرفتم!!!!✪
✪به قول یه خنگ هایی:✪
✪تو موقعش هم کلمه اوپ بدنومه بدست اورده بود✪
✪حالا نمیخوام بگوم کلمه اوپ تا میبینومش✪
✪یاده یه چیزی میوفتم(((((((=!!!✪ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: جمعه 11 خرداد 1397 09:44 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå