ئوگان

جمعه 6 بهمن 1396 06:19 ق.ظ

The writer: ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧
♡یه روزایی بود♡
♡هی میگفتن:بچه ها یه چیزی بگوم هرگز♡
♡الان درباره چیزه خودتی ای نحرفین♡
♡فقط هم میدونستن که توی♡
♡موقعش یکی میخوا
♡نه هیچی وللش ورم کارش حال بهم زن و خودتی♡
♡و زهله دار و قوم بود!چون میخواست♡
♡ضایع کنه:|اووووپ بود آیا♡
♡میدانستید؟نه نمیدونستین بنظرم:////♡
♡چون هر ساعت خدا کلمه خودت بدنتون رو بدست♡
♡میاره و نمیفهمین:/راستی خیلی وقت بود♡
♡که موضوع این که کسی منظور♡
♡حرفام رو نمیدونه رو...♡
♡فراموش #کردهـــــــــــــ ــــــــــ بودم♡Comments: نظرات
Last edit: جمعه 6 بهمن 1396 06:31 ق.ظ