صطئللا

دوشنبه 2 بهمن 1396 02:38 ق.ظ

The writer: ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧
✦این بالاییه رو!✦
✦میبینم که کلمه خودت بدنشه بدست✦
✦اورده!اووووپ الان بود یاده✦
✦یه چیزی افتادم که کلمه خودت اینطوری کرد!✦
✦بعدش گفت خودت بعدش گفت من همین✦
✦الان یه چیزی رو فهمیدم!اوووپ✦
✦خب بگذریم این گیف بالاییه رو!من دلیل✦
✦این که داره این کاره رو میکنه رو میدونم!!!!!!✦
✦دیده که کلمه خودت بهش گفته دوستش✦
✦داره بعدش خجالت میکشیده جلوی✦
✦چشمای کلمه خودت ای کارکوعه کنه داشته تو یه✦
✦جای ایطوری ای میگفته خودت!!!!✦
✦خب بگذریم دیگه استلا✦
✦گفت اوپــــــــــــــــــــــــــــــــــــ✦Comments: نظرات
Last edit: پنجشنبه 5 بهمن 1396 02:00 ق.ظ