ایستک فرام آیسی

یکشنبه 24 دی 1396 01:33 ب.ظ

The writer: ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧
♧همش فکر میکونوم♧
♧بلوم عاشقش شده چون یه جوریه!♧
♧به قول یه خنگ هایی:ها آ♧
♧یه روزی بود کسایی♧
♧که از یکیا بدشو♧
♧میاد واقعا♧
♧هم دیگه رو دوست دارن!راستی یه چیزی♧
♧بکم شاید باورتون نشه ولی من امروز♧
♧نرفتم مودرسه=))بخاطر گلو♧
♧دردی بود دعا کنین♧
♧خوب نشم♧
♧راستی الان بود یاده یه چیزی افتادم
♧که اسم درسش فکر کنم♧
♧شجاعت بود راستی من هفتم هستما!♧Comments: نظرات
Last edit: یکشنبه 24 دی 1396 01:40 ب.ظ