تبلیغات
سرزمین روشن کارتون و انیمه - قوروزن

قوروزن

شنبه 23 دی 1396 11:22 ب.ظ

The writer: ✦Ƥᴀɴᴛᴇᴀ Aιтcнιѕση✧
☆ورم فروزن خودتی هسه☆
☆چون سرشو یه جوری هسه!!!!!☆
☆راستی هی فکر میکنم☆
☆کسایی که خواهر هم دیگه هستن لاور هم دیگه☆
☆شدن چون یه جوریه!یکیشم جزوه☆
☆السا و آنا هست!خب بگذریم☆
☆ورم خودتی هسه!!!☆
☆راستی نریزین رو سرما ولی کلمه خودت
☆کارتونش رو با تمام وجودش☆
☆ساخته!خخخخ راستی☆
☆این بالایی رو دیدم☆
☆یاده کلمه گلکسی افتادم بعدش یاده کلمه☆
☆گلکسی گرل افتادم هردوتاشون☆
☆اولشون گ هست=))))☆Comments: نظرات
Last edit: شنبه 23 دی 1396 11:26 ب.ظ