اِوِر آقنِر هِلی

شنبه 23 دی 1396 11:06 ب.ظ

The writer: ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧
♦این بالایی رو!♦
♦چه خودتی هم هست!خب بگذریم الان♦
♦بود یاده یه آهنگی افتادم که میگفت♦
♦دست بردار از این کارات♦
♦دست بردار دیوونه♦
♦از این کارات♦
♦دست بردار♦
♦و اما من میخوام ادیتش کنم که میگه♦
♦بگو خودت از خودت نگفتن♦
♦دست بردار دیوونه♦
♦از خودت نگفتن♦
♦دست بــــــــــــــــــــــــدآر!!!!!!!!♦
♦دیگه یهویی یکی گفت:
♦خودت!راستی
♦الان بود یاده یه چیزی افتادم که اگه نگم
♦بهترهـ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Comments: نظرات
Last edit: شنبه 23 دی 1396 11:18 ب.ظ