ویزگوز گلاب

شنبه 23 دی 1396 11:01 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✧دیگه کسایی که توی وینکس✧
✧کلاب هسن گفتن خودت راستی یه چیزی بگم✧
✧شاید باورتون نشه ولی تا میبینم سوتی✧
✧تو پستام دادم خجالت میکشم✧
✧نه بابا زیادم خجالت نمیکشم✧
✧این شمایین که باید✧
✧خجالت بکشین چون ممکنه فکر کنین من دارم✧
✧مسخره بازی در میارم خب بگذریم✧
✧ورُم میوسا زشت هسه✧
✧چون تو یه قسمت هایی یه کارای حال بهم✧
✧زن و گیر دادن به لاوی کرد خب بگذریم!
✧یاده سر یکی بیوفتین:وینکس کلـــــــــــــاب گیر داده
✧به لاو البته نمیدونم تو ورلد آف وینکس
✧گیر دادن یا نه آخه من قسمتاش رو نگاه نکردمÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: شنبه 23 دی 1396 11:08 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå