فا مولان

شنبه 23 دی 1396 10:48 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♡فا مولان اسم کامل مولان هست!راستی میدونستین♡
♡فا مولان از چینه؟راستی این کلمه خودته هست
♡روی عکس گوگل هست، واسه چی♡
♡عکسش رو گذاشتن روی گوگل؟خیلی♡
♡بی دلیله هسه!راستی!!!!!
♡همین چند ماه پیش مرده بود چهارده
♡ژانویه سال دو هزار و هفده
♡حالا شاید هیفده باشه و من نوشته باشم
♡هفده:/راستی اسم خودتیش همینه
Zhou Youguang
♡همش فکر میکنم ملیسا عاشقش شده
♡چونکه یه روزی بود بهم گفت
♡خودت دیگه ای گفت خودت!!!!!!!!!
♡ای بالاییکو سرت هسه!ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: شنبه 23 دی 1396 11:00 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå