موانا لاک اسکرین تامبلر

شنبه 23 دی 1396 10:35 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♚moana lockscreen tumblr♚
♚وای به حال کسی که بگه چرا بی دلیل♚
♚اینو واسمون نوشتی که چی بشه♚
♚اینو گذاشتم تا اگه دنبال لاک اسکرین از♚
♚موانا میگردین ولی از تامبلر میخواین♚
♚ولی انگلیسیتون خوب نیست♚
♚سرچش کنین=|به درک که یکی بگه♚
♚خیلی خودتی هسی!دلم نیومد حرف♚
♚خودتیش رو بنویسم چونکه....
♚به قول یه خنگ هایی:هرکی که هست
♚میخوا برینه توی خوش راستی یه
♚روزی بود یه چیزی گفتن
♚برین ادامه تا ماجراش رو بفهمین

♚اینارو نیوشا بهم گفت دوستام خاطرات خنده دارشون رو برام تعریف میکنن

♚یه شبی بود نیوشا داشت گوششو میخـــــاروند
♚نمیدونم بلاد داشت یا نه بعدش یه خوابی دید
♚یه مرغی خریده بودن بعدش میخواست بخورتش!!!
♚بعدش داشت بهش نزدیک میشد که از خواب بیدار
♚شد بعدش میخواست بفهمه مامانشون کجاست
♚بعدش بدو بدو رفت توی یه اتاقی که خونشون داره ولی
♚مامانشون توش میخوابه بعدش دید داره با یکی یه
♚........بسم الله الرحمن الرحیم!!!نگم بهتره♚
♚بعدش ترسیده بوده سر جاش خوابیده بوده راستی
♚شاید یکمی عجیب باشه ولی اینا داستان نیستن
♚که باور نکنین!مثلا من یه بار پیشونیم
♚توی جندکودک(مهدکودک)داغون شد ولی
♚اینو دارم راست میگم خورده بود به
♚شیر آب از بس که الکی دو دوکی کرده بیدم!:/ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: شنبه 23 دی 1396 10:48 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå