صلفی

جمعه 22 دی 1396 03:00 ب.ظ

The writer: ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧
•به قول یه خنگ هایی:•
•ها آ این بالایی ها یکیا هسن!خب بگذریم•
•الان بود یاده یه کلمه ای افتادم•
•مریم حق جو سر بانویی•
•به قول یه خنگ هایی:•
•او پاکت قهوه کوعه سر بانویی!راستی اینهول•
•یکی بود خب بگذریم الان بود یاد یه•
•چیزی افتادم که هی میگفت:•
•اینِ‌هوِل مِمِدِ مِمِد•
•راستی الان بود یاده یه ویدیویی افتادم•
•اگه میخواین بدونین چیه.....
•بکلیکــــ•
•خب بگذریم ورم سر اون پیرزنه گند هست چون
•داره میگه اگه لنترن دارین ویدیو رو
•بـــــــــــــذآریـــنComments: نظرات
Last edit: شنبه 23 دی 1396 08:45 ب.ظ