کوکوروانا

جمعه 22 دی 1396 02:11 ب.ظ

The writer: ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧
♦بالایی رو باش!♦
♦تو دستش یه صدف هست انگار میخواد♦
♦باهاش به یکی زنگ بزنه!به قول♦
♦یه خنگ هایی:ها آ میخوا♦
♦به یه قومی زنگ بزنه♦
♦که البته تو موقعش♦
♦کلمه خودت بدنشه بدست اورده:///////♦
♦راستی ورم موانا خودتی هسه♦
♦چون کلمه خودت بدنشه♦
♦بدست اورده به خدا میگی نه بکلیک
♦راستی الان بود یاده کلمه
♦کوه افتادم خب بگذریم
♦دیگه یکی گفت خودتــــــــــــــــــــــــــــComments: نظرات
Last edit: شنبه 23 دی 1396 08:43 ب.ظ