کوتال

جمعه 22 دی 1396 02:33 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✦به درک که فکر کونوم یه بار✦
✦بود تو یکی از پستام نوشته بودوم ولی خب✦
✦حالا هرچی ولش آیا میدانستید✦
✦مولان در سراسر جهان✦
✦پرنیا هست!نمیدونین کی رو میگم یاده کلمه✦
✦ملیسا2 بیوفتین-_^خب بگذریمــــ✦
✦دیگه این ایستک بالایی گفت✦
✦خت راستی اون لبه✦
✦خیلی ســــــــــــآنسور و حال بهم زن هست✦
✦خب بگذریم الان بود یاده یکی
✦افتادم نمیدونین کی هست تو گوگل بزنین✦
✦کلمه خودت✦ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: شنبه 23 دی 1396 09:42 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå