تور تفر تای

پنجشنبه 25 آبان 1396 08:25 ق.ظ

The writer: ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧
☽˙❀الان بود یاده یه چیزی افتادم که❀˙☾
☽˙❀اسمش Hannah Choi ❀˙☾
☽˙❀بود!راستی تا میبینمش یاده مونا حنا❀˙☾
☽˙❀میوفتم چونکه اسمش حنا هست❀˙☾
☽˙❀به قول یه خنگ هایی:❀˙☾
☽˙❀یه چیزی بود دست روی حنا❀˙☾
☽˙❀بود دیگه یکی که سرش❀˙☾
☽˙❀هو هسه رو دستش زد دیگه یکی❀˙☾
☽˙❀کارشه دید به نام:❀˙☾
☽˙❀Alice Liddell راستی❀˙☾
☽˙❀شخصیت مهزاد فلاترشای هست نشین❀˙☾
☽˙❀یاده سرش بیوفت خودت❀˙☾
☽˙❀://///////////////////////////❀˙☾Comments: نظرات
Last edit: پنجشنبه 25 آبان 1396 08:32 ق.ظ