پنرده

پنجشنبه 25 آبان 1396 06:04 ق.ظ

The writer: ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧
♞الان بود یاده یه کارتونی
♞افتادم که اسمش غارنشینان بود هی فکر♞
♞میکنم واقعا مثله موانا و اون چاقه♞
♞که نمیدونم چی چیه موانا♞
♞هستن راستی الان♞
♞بود بازم یاده‌یه♞
♞چیزی افتادم♞
♞که دیپر(کلمه خودت)گفت:تلفون قلبی♞
♞بعدش هی پرنیا و ملیسا2♞
♞میگفتن:♞
♞تلفن قلبی قلبی چه رنگ های♞
♞قشنگی راستی فکر
♞نکنین تو عنوان سوتی دادم=////////♞Comments: نظرات
Last edit: پنجشنبه 25 آبان 1396 06:10 ق.ظ