مانسر هی:/

دوشنبه 22 آبان 1396 04:28 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
به قول یه خنگ هایی:چه
♤این بالایی هم زشت هست و اسکلتی♤
♤راستی الان بود یاده یه چیزی♤
♤افتادم که پرنیا و ملیسا2
♤با مامانشون با یه♤
♤خودتی ای میرفتن سفر به قول یه خنگ♤
♤هایی:واخخخخخخ خیلی زهله دار
♤بوددددددددددددد خب بگذریم
♤این گیف پایینی رو
♤چه سرش هم تپل مپله!!!خب بگذریم
♤یه کلمه صابون افتادم
♤بعدشم یاده یه چیزای گل گلی ای
♤بعدشم یاده کار های قدیمی=)))))))ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 22 آبان 1396 04:43 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå