انیمه تلفون تامبلر

دوشنبه 22 آبان 1396 04:20 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♝Anime telephone tumblr
♝به قول یه خنگ هایی:♝
♝مو همی الان یهویی یه چیزی رو فهمیدُم♝
♝تو وبُم خیلی کم از انیمه آپ میکُنُم♝
♝خاک تو سِرُم راستی هی♝
♝فکر میکنم انیمه به گیف گیر داده کسایی که♝
♝انیمه دوست دارن فقط گیف میذارن♝
♝"فقط گیف" راستی الان بود♝
♝یاده یه حیوونی افتادم♝
♝که اسمش گورخر بود!!!!!ها آ دیگه یکی♝
♝نگاه وسط کرد:گورخر آفریقایی♝
♝راستی ورم کسایی که♝
♝گوشی دارن دانکین چون فکر کردنه یکی♝
♝داره نگاه کار هاشو میکنه:/♝ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 22 آبان 1396 04:27 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå