انیمه وی هرت ایت گیف

دوشنبه 22 آبان 1396 04:01 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✘Anime We Heart It Gif
✘پایینی کسی به نام میرای هست راستی الان
✘بود یاده یه کارتونی افتادم که
✘اسمش به انگلیسی میشه Cars راستی
✘کارتونش کلمه ماشین ها رو
✘کم معروف کرده!!!!
✘راستی الان بود یاده یه جیزی افتادم که هی
✘با یه صدایه خودتی ای میگفتن:
✘سالی منظورشونم با Sally Carrera بود
✘راستی این بالایی خیلی خودتی
✘هسه مگه نه؟ها آ اینا
✘دست های یکی
✘هستن=))))))))))خب بگذریم یاده کلمه
✘ایکسXافتادم:)ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 22 آبان 1396 04:12 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå