هوهوهانتس

دوشنبه 22 آبان 1396 02:49 ب.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
♡روی بالایی نوشته پرنسس پوکوهانتس♡
♡برای همیشه راستی یه روزی♡
♡بود دوستام که شخصیتاشون دنیای♡
♡شگفت انگیز گامبال هست♡
♡توی کلاس پنجم؟رسیده بودن به یه♡
♡درسی که درباره مورچه بود♡
♡ولی خودش میخواست تلاش کنه بعدش♡
♡معصومه یا همون moon گفت♡
♡موری:/راستی این عکس پایینی خیلی خودتیه♡
♡چونکه روی لباسش سر کلمه خودت♡
♡هسه ولی داره میخنده ولی♡
♡تصویر سرش اومده جلو:///////////////♡
♡کلمه خودت هم هسه راستی هی♡
♡فکر میکنم کلمه خودت خیلی معروفهÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 22 آبان 1396 02:56 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå