اور کفتار های

جمعه 19 آبان 1396 05:59 ق.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✎این بالایی رو✎
✎کلمه خودت هست!ورُم کار کسایی که✎
✎گریه میکنن خودتی هسه✎
✎راستی سرشون✎
✎تو موقعش خیلی زشت هست و خودتی✎
✎خب بگذریم الان بود یاده
✎یکی افتادم که توی✎
✎انگری بردز بود ولی یه روزایی بود هی✎
✎بهش میگفتیم:فورمن پیگ:|||✎
✎راستی این پایینی رو✎
✎هالی ژونمم هست به قول یه خنگ هایی:
✎دیگه بهش گُفتُم:من عاشقتم دلت✎
✎قرص راستی نه هیچی
✎وللش.....✎ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: جمعه 19 آبان 1396 06:10 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå