چوچاحانزس

جمعه 19 آبان 1396 04:42 ق.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
♢الان بود داشتم تو♢
♢عکسای یه موضوعی از پوکاهانتس♢
♢میچرخیدم یهویی کلمه‌خودت♢
♢رو دیدم خیلی خودتی بود چون که ناگهانی♢
♢سیم سر کلمه خودت رو اورد=)))♢
♢راستی این گیف بالایی♢
♢رو دیدم یاده یکیا♢
♢افتادم که تو آپارات بودن بعدش از این که♢
♢تو شهر خودتیشون برف اومده
♢ویدیو میگرفتن باید صداشون
♢رو حال میکردین حالا شاید فقط یکی هست
♢خب به درک که خودتی شم=/////
♢راستی اینو!!!!!عجب
♢حرکتیÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: جمعه 19 آبان 1396 04:49 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå