گورومی

پنجشنبه 18 آبان 1396 02:53 ق.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
✎این بالایی رو باش✎
✎بنظرم داره حرف بدی میزنه:////
✎راستی سرش خیلی اعصاب
✎خورد کن هست=///
✎راستی یه روزایی بود هی فکر میکردم یکی داره
✎بآ لبآس مُدیریَتی داره میگه:سآعَت
✎یاده دیو و دلبر افتادم
✎چون هی یه چیزی
✎فکر میکنم راستی خودت!!!!!الان بود یاده
✎یه چیزی افتادم که فکر کنم اسمش
✎Vale of Doom بود
✎خودت!ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: پنجشنبه 18 آبان 1396 03:02 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå