فروزن وی هارت ایت

پنجشنبه 18 آبان 1396 02:07 ق.ظ

The writer: ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧
♢frozen we heart it♢
♢الان بود یاده چندتا حرف سانسور♢
♢افتادم که هی میگفتن:مو توی♢
♢روز های جلوترش مو توی روز های♢
♢عقب ترش،روز های اول♢
♢زورم از حرفاشون میاد بالا چونکه همش♢
♢فکر میکنم یکی گفتتش که اسمش♢
Queen of hearts بود راستی اگه
♢نمیدونین کی رو میگم این رو
♢سرچ کنیــــــــــــــــــن:
Alice Madness Returns Queen of hearts
♢خودت!راستی برین ادامهـــــ چونکه
♢چندتا عکس خودتی از فروزن گذاشتمــــ

♢به قول یه خنگ های:
♢فکر کرده جک فراست داره نگاه کاراش میکنه

♢به قول یه خنگ هایی:ای خیلی خودتی بود
♢چونکه یه چیزی خورد به شکم کلمه خودت

♢D=

♢چه دارک:/Comments: نظرات
Last edit: پنجشنبه 18 آبان 1396 02:14 ق.ظ