انیمه وی هارت ایت

پنجشنبه 18 آبان 1396 02:13 ق.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♦anime we heart it♦
♦اینا شخصیت های ساختگی نیستن میدونستین♦
♦این بالایی توی توکیو غول هست(کن کانکیـــــــ)♦
♦این پایینی هم ویکتور هست توی یوری♦
♦روی یخ یا یوری آن ایس♦
♦راستی یه روزی بود گفتم دوستش دارم♦
♦یادتون هست که....یادتون نمیاد♦
♦برین پستی که از انیمش آپ کردم رو♦
♦ببینین تا باورتون شه اگه نتونستین♦
♦پیداش کنین به خودم بگین♦
♦راستی اون بالاییه خیلی خودتیه و♦
♦وحشتناک چونکه داره میگه♦
♦خودش:))چون خودشو دوست داره دیگه♦
♦چیه هی بگم خودم خودت که چی♦
♦به کلمه خودش هم رحم کنیمــــــــــــ♦ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: پنجشنبه 18 آبان 1396 02:21 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå