عورعفترهیگه‌ایکونز‌تامبلر

سه شنبه 16 آبان 1396 04:45 ق.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
【ever after high icons tumblr】
【خب میخوام یه چیزی بگم】
【هی فکر میکنم یکی داره با لباس مدیریتی】
【اونم با صدای تند میگه کلمه خودت】
【ولی پوستش سیاه هسه ولی】
【سرش اوقه تاریک هسه که به سختی دیده】
【میشد راستی یه روزی بود گفتن】
【فقه یه عکس ریزی داشتن که بی کیفیت】
【بود ولی داشتن دعوا میکردن ولی】
【عکسش به سختی دیده میشد】
【راستی منظورشون با بایزید توی کوسم】
【سلطان و دو نفر بود که اگه】
【نگم چه کسای خودتی ای هستن بهتره】
【راستی سرش خیلی kosi بود】
【راستی آنیسا عاچقه برایر بیوتی هست+شخصیتشه】ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: سه شنبه 16 آبان 1396 04:52 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå