کورومی تامبلر

سه شنبه 16 آبان 1396 04:36 ق.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
☠تا این خودتیه رو میبینم یاده evil tail میوفتم
چونکه نگاه دمش کنین راستی اگه
خواستین عبارت زیر را سرچ کنید و از
عکس ها و گیف ها که البته یاده
سرشو بیوفت ما فیلتر هستیم لذت ببرید.
Kuromi Tumblr☠
☠راستی این دشمن مای ملودی هست یا.....
من هیچکدوم از خودت های سانریو☠
رو ندیدم به جز کیتی راستی☠
☠سانریو انیمه هست به نظرم چونکه
☠ژاپنی ها ساختنش و انیمه هارو با خودت میسازنـــ
☠راستی به قول یه خنگ هایی:ای خودتیکو
فکر کرده یکی کارشه دیده ولی از هیچی خبر
نداره که قیافش در حدی زشت شده که نگم بهترهÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: سه شنبه 16 آبان 1396 04:44 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå