میراکولس لیدی باگ تامبلر گیف

سه شنبه 16 آبان 1396 04:12 ق.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✘تا آدرین رو میبینم یاده بازیگر✘
✘مِردِ اولِنآ میوفتم حالا نپرسین کیه خودم✘
✘صد بار توی پستام گفتم که کی هست
the fantasma de elena Adrian Carvajal
✘راستی روی این گیف خودتیه پایینیه
✘نوشته شده است که:She's quiet معنیش میشه
✘اون ساکته؟اون آرومه؟من نمیدونم چی درسته
✘و چه چیزی غلطه راستی هی
✘quiet که معنیش میشه ساکت و quite
✘رو با هم اشتباه میگیرم:)))
✘کلمه خودت هی بهم میگو مونه توی پستات
✘بدرخشون تا معروف و محبوب
✘بشوم ولی مو چی؟؟؟ایقه حرف میزنه که
✘آخر یادوم میره میخواستوم چی بگومÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: سه شنبه 16 آبان 1396 04:25 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå