B E L L E

سه شنبه 16 آبان 1396 03:39 ق.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♝این بالایی رو♝
♝خیلی خوشگل هست مگه نه؟راستی♝
♝الان بود یاده یه چیزی افتادم♝
♝که یکی داشت با یه
♝صدایه وحشتناکی میگفت:خودت♝
♝صداش خیلی زهله دار بود هی فکر میکنم♝
♝فکر کردین از .خودم. در اوردم ولی♝
♝حقیقت هست!بخدا یه پیرزنی♝
♝هم بود=|راستی الان♝
♝بود یاده یه♝
♝چیزی افتادم که گفت:همش فکر میکونوم♝
♝بالای ***ه ** اومده=))))♝
♝راستی اینو!!!!!!♝
♝خیلی خودتی هسهــــــــــــــــ♝ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: سه شنبه 16 آبان 1396 03:43 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå