عایکون from فروژن

سه شنبه 16 آبان 1396 03:30 ق.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♧این بالایی رو باش♧
♧تا دیدم یاده یه موضوعه زهله داری♧
♧درباره whatsapp افتادم وآخ♧
♧راستی اسمش رو انگلیسی♧
♧نوشتم چون نمیدونم فارسیش چی هست یکی♧
♧میکنه واتس‌آپ یکی میگه واتس اپ♧
♧نظرم درستش واتس اپ هست♧
♧خب حالا نمیخوام درباره♧
♧کار قوم و زهله دار♧
♧شون حرف بزنم چون....نه هیچی وللش!!!!
♧راستی اینو باش!به قول یه خنگ♧
♧هایی:ها آ رفته تو♧
♧پس زمینه صورتی جوونش!!!!!!♧ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: سه شنبه 16 آبان 1396 03:38 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå