عوگال

سه شنبه 16 آبان 1396 02:54 ق.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
☆الان بود یاده یه☆
☆حرفی افتادم که میگفت:ایکسکو بهترین☆
☆کوئتسه دیگه کسی که بود گفت☆
☆هاااا تالی راستی پرنیا☆
☆از مولان خیلی خوشش میاد و مولان جزوه☆
☆شخصیت هاش هست!!!!!=)
☆راستی این بالایی ها☆
☆رو اعصابم هستن چون☆
☆توش یه سر حال بهم زن و زشتی هست
☆راستی تو عکس بالایی اسنو وایت
☆هم هست آره درسته ولی☆
☆توش مولان هم هست☆
☆پس من گذاشتمش^^راستی عنوان من رو یاده☆
☆انگالی انداخت:////☆ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: سه شنبه 16 آبان 1396 03:04 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå