ایستک فرام پوکوهانتس

جمعه 12 آبان 1396 04:08 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧
♜نگین عاشقش شدما ولی اون پنجمیه(ایستک دومی)♜
♜خیلی گوگولیه راستی الان بود♜
♜یاده یه چیزی افتادم که البته سر یکی داشت♜
توش میدرخشید ها آ دیگه یکی دیدش♜
♜دیگه چشماش قلبی شد راستی
♜یه چیزی بود گفت لیانا و الکسا داشتن
♜از دسته اسلایدر فرار میکردن
♜بعدش گفت دیگه لیانا tie اسلایدره دید
♜دیگه گفت حالم بهم خورد راستی
♜اگه نمیدونین منظورم از
♜اسلایدر کی هست برین اینو سرچ کنین
barbie and the diamond castle slyder♜
♜راستی اون ایستک بالایی خیلی خودتیه
چونکه دستاشه ایطوری کرده(آخرین ردیف)ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: شنبه 13 آبان 1396 09:36 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå