انیمه کافی تامبلر

چهارشنبه 10 آبان 1396 05:03 ب.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
☕Anime Coffee Tumblr☕
☕پایینی رو خیلی سرش آشنا هسه مگه نه☕
☕به قول یه خنگ هایی:اون یاروئه☕
☕که داره از پله ها میره بالا این وسط داره☕
☕چی پچ پچ میکنه راستی حتما این☕
☕دختره که داره از خودش سلفی میگیره☕
☕فکر کرده قیافش خیلی خوبه☕
☕ولی از هیچی خبر نداره که ای کلاهکو☕
☕یه گوش های خودتی ای داره که☕
نگو اند نپرس راستی یه روزی بود گفتن☕
چهره آزار منظورشون هم با☕
☕Billy Parham بود خیلی زشت هسه مگه نهدیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 10 آبان 1396 05:10 ب.ظ