نروزف

چهارشنبه 10 آبان 1396 03:07 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧
♤یاده لالالوپسی افتادم♤
♤راستی این بالایی رو!خیلی اوجله مِی‌نه؟♤
♤راستی الان بود یاده 666 افتادم♤
♤یه فکر میکنم دیگران ورشو♤
♤خودتی هسه خب وللش♤
♤الان بود یاده یه بازی ای افتادم!که توش♤
♤صدتا چیز میز شیطان پرستی بود♤
♤به قول یه خنگ هایی:ها آ♤
♤شیطان و اینجور حرفا♤
♤خیلی زشت و سانسور هستننننننننن!!!!!♤
♤و....به قول یه خنگ هایی:الکی♤
♤خب بگذریم!این گیف پایینی رو♤
♤خیلی خودتیه♤ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: چهارشنبه 10 آبان 1396 03:14 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå