عکزای سوپراوجل انیمه

دوشنبه 8 آبان 1396 06:40 ب.ظ

The writer: ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧
♞الان بود یاده کلمه♞
♞کویــqueenــین افتادم حالا بپرسین♞
♞چطوری!یه چیزی سرچ کردم♞
♞بعدش یه چیزی دیدم که♞
♞نوشته بود:queen♞
♞راستی میخوام یه چیزی بگم....خواستین♞
♞برین ادامه نخواستین هم نرین♞
♞فقط یه چیزی یادم رفت
♞بهتون بگم خوشگلام
♞اگه نرین ادامه بدونین که چه عکس
♞هایی رو از دست دادین
♞راستی یه آهنگی بود اسمش یه ساله بود
♞از آرین 2afm هم بود

♞یاده بنفش افتادم

♞داره میخنده؟^^

♞عجب صورتی داله!

♞بوگولو

This is so cute

♞لباسش من رو کشته

♞یاده F&F افتادم
♞F اول=flwoer یا همون گل
♞F دوم=fish یا همون ماهی

♞ال‌تمام
Comments: نظرات
Last edit: دوشنبه 8 آبان 1396 06:57 ب.ظ