دا لاتال مارماید

دوشنبه 8 آبان 1396 04:39 ب.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
how could there be anything wrong
with something so Wonderful
♯چطوری میشه یه چیزی رو
♯با یه چیزی شگفت انگیزی اشتباه گرفت
♯راستی بالایی ملودی هست توی
♯د لیتل مرمید تو یا همون two یا همون دو
♯راستی رنگ عکسش خیلی خوشگله
♯چونکه رنگ های غروبه البته من از بینشون
♯زرد اند نارنجی رو دوست دارم راستی
♯تا رنگ نارنجی رو میبینم یاده
♯یه اموجیه ساختگیه قلب نارنجی ای میوفتم
♯راستی به قول یه خنگ هایی:
♯ای پایینیکو کلمه خودم هسه وقتی میبینه
♯کلمه خودت از راه رسیده
♯راستی اون کناریش کلمه خودش هست
ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 8 آبان 1396 05:06 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå