ه ا ل و ی ن

دوشنبه 8 آبان 1396 02:29 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦Pᴀɴᴛᴇ ᴀ✧
•My cute Unicorn Onesie
•اونسی تک شاخ ناز من
would get me all the trick or treating candy
•من تمایل دارم با حقه زدن و یا
•مهمان کردن تمام آبنبات هارو بگیرم
•کدوم از این پایینی ها؟؟؟؟؟؟
•خودم میگم وسطی خوشگل تره راستی
•میدونستین آخریه کلئوپاتراست
•توی مای تاکینگ آنجلا هم اسم لباسش نوشته بود:
Cleopatra خب راستی الان بود یاده
•دعوای رپی افتادم چونکه یه جاییش بود
•میگفت:کلــــــــــــــئوپاترآ
•راستی اولیه هم خیلی خوب بوداااااااÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 8 آبان 1396 07:00 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå